KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

INNOCHEM – nowy program NCBR dla branży chemicznej

21 - 12 - 2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach PO Inteligentny Rozwój, w ramach którego wsparcie otrzymać mogą przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorstw działające w branży chemicznej. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.   W ramach programu wspierane będą innowacyjne projekty związane z pozyskiwaniem surowca, wytwarzaniem produktów podstawowych oraz specjalistycznych, nowymi technologiami i tzw. obszarami horyzontalnymi, tj. optymalizacją prowadzonych procesów i niskoemisyjnymi technologiami wytwórczymi. Szczegółowy zakres merytoryczny konkursu wraz z regulaminem dostępny jest na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/innochem/Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi milion złotych, a maksymalna to 20 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie
czytaj więcej

Ostatnie wolne miejsca w Łódzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

17 - 12 - 2015
Trwa nabór nowo powstałych firm do Łódzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości ŁARR S.A. Osoby działające w Inkubatorze otrzymują preferencyjne stawki najmu biur - już od 15 zł za m2, opiekę prawną i bezpłatny dostęp do sal konferencyjnych.   Firmy, które dołączą do nas do końca stycznia otrzymają bezpłatnie - półroczne członkostwo w programie Partner Wing ŁARR S.A. zapewniające pakiet usług eksperckich wspierający rozwój firmy obejmujący m.in.: pomoc przy pozyskiwaniu środków z UE oraz wsparcie w budowaniu sieci kontaktów.   Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. Edytą Ratajczyk - koordynatorem Inkubatora. Tel. 42 208 92 33, e-mail: e_ratajczyk@larr.lodz.pl   Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem najemców oraz galerią
czytaj więcej

Virgin Mobile Academy – 100 000 zł na innowacyjne projekty biznesowe

16 - 12 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w najnowsze edycji programu Virgin Mobile Academy.   Virgin Mobile Academy to program, który wesprze innowacyjne projekty biznesowe i rozwój polskiej przedsiębiorczości. Tematem przewodnim drugiej edycji są projekty związane z kulturą i sztuką. Nagrodą główną jest 100 000 zł na realizację swojego pomysłu.   Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Virgin Mobile Academy jest „Richard’s Art of Business”. To bezpośrednie nawiązanie do twórcy globalnego koncernu Virgin, Sir Richarda Bransona, znanego ze wspierania start-upów na świecie.   – Pragniemy zmobilizować przedsiębiorców do wspierania przedsięwzięć kulturalnych. Poprzez projekt Virgin Mobile Academy, Virgin Mobile podkreśla uznanie zarówno dla postawy artystów, jak i wartości, które są
czytaj więcej

PARP – Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

16 - 12 - 2015
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 2.3.1 "Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP" Dofinansowanie przeznaczone jest dla MSP na realizację proinnowacyjnych usług tj.:   a) usług doradczych w zakresie innowacjib) usług wsparcia innowacji oznaczających udostępnienie przestrzenibiurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów,znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziejefektywnych produktów procesów i usług, wspierających MSP w procesie wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji - KIS.   Wykonawcą usług są akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu. Proces akredytacji IOB prowadzony jest przez Ministerstwo Rozwoju (MR).    Wnioski można składać w terminie od 18 stycznia 2016 r. do
czytaj więcej

Wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP – 100 000 zł na wdrożenie CSR

14 - 12 - 2015
Nawet 100 000,00 złotych mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe. Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis. Instytucją ogłaszającą konkurs jest Polska AgencjaRozwoju Przedsiębiorczości.   Wnioski o udzielenie wsparcia można składać od 11.01.2016 r. do 08.02.2016 r. do godz. 16:30.   Szczegółowe informacje dostępne pod adresemhttps://csr.parp.gov.pl/index/index/2268     W razie Państwa zainteresowania pomocą w zakresie pozyskania dotacji prosimy o kontakt z p. Moniką Więckowską tel. 724-544-020 lub p. Bartłomiejem Walczakiem
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.