AKTUALNOŚCI
JST
  • ANKIETA DOT. POTRZEB SZKOLENIOWYCH W JST
    Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z PwC Sp. z o
  • Dofinansowanie dla projektów typu centra badawczo-rozwojowe PO IR
    MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Wdrażania Programów Operacyjnych jako Instytucja Pośrednicząca ogłosiło konkurs w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach konkursu wsparcie udzielone zostanie przedsiębiorcom na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych. Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe należy rozumieć jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej
  • Bezpłatne szkolenia „Fundusze Europejskie – jakie to proste” dla przedsiębiorców sektora MSP od sierpnia br. w 16 miastach Polski!
    W okresie od 18 sierpnia do końca września br. w największych miastach Polski odbędzie się                16 bezpłatnych, dwudniowych szkoleń z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Szkolenia zorganizowane są w ramach realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego, Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw projektu „Fundusze Europejskie - jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
departament doradztwa dla biznesu i sektora publicznego
Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
Współpraca międzynarodowa
WIĘCEJ
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.