AKTUALNOŚCI
Herb Miasta Uniejów
  • Uroczystość w Instytucie Zdrowia Człowieka w Uniejowie – 6 października 2015 r.
    W imieniu Instytutu Zdrowia Człowieka oraz Burmistrza Miasta Uniejów mamy zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa na uroczystość objęcia patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Łódzkiego pana Witolda Stępnia projektu opracowania innowacyjnych, kompleksowych narzędzi do równoległego usprawniania narządu ruchu, funkcji poznawczych – pamięci oraz przemian metabolicznych, obejmującego również koncepcję, architekturę i budowę inteligentnego obiektu do stosowania innowacyjnych narzędzi i sposobów oddziaływania, która odbędzie się 6 października 2015 r. w Uzdrowisku Uniejów Park w Uniejowie przy ulicy Zamkowej 7.   Wśród zaproszonych gości, oprócz wybitnej kadry profesorskiej oraz specjalistów i przedstawicieli środowiska medycznego, samorządowego oraz biznesowego, swoją obecność potwierdził wicemarszałek województwa łódzkiego Dariusz Klimczak oraz rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof
  • Relacja z otwarcia nowej siedziby firmy Passage Cosmetics Laboratory.
    22 września odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby firmy Passage Cosmetics. Firma  wybudowała w Gałkowie Dużym k/Łodzi, jedno z najnowocześniejszych przedsiębiorstw kosmetycznych w Polsce o powierzchni ponad 3000 m2, zawierające nowoczesne maszyny  i urządzenia laboratoryjne. Passage Cosmetics aktywnie korzysta  ze środków unijnych będąc beneficjentem ŁARR S.A
  • Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2015. Zaproszenia na panel ŁARR S.A.
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
departament doradztwa dla biznesu i sektora publicznego
WIĘCEJ
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.