AKTUALNOŚCI
irlandia flaga
  • WPHI Dublin – bi​uletyn informacyjny ​7/2017​
    Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłam lipcowy biuletyn informacyjny Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie. W numerze tym znajdziecie Państwo m.in.:- informację nt
  • Partnerstwo publiczno – prywatne. Szkolenia w Lublinie, Łodzi i Szczecinie.
    Ministerstwo Rozwoju oraz konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich zapraszają do udziału w dwudniowych szkoleniach regionalnych z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, które odbędą się jesienią w siedmiu miastach.   • Celem szkoleń jest przybliżenie tematyki i procedur partnerstwa publiczno-prywatnego osobom, które nie mają w tym zakresie doświadczenia. • Są jeszcze wolne miejsca na szkolenia w sesji jesiennej w Lublinie, Łodzi, Zielonej Górze, Białymstoku, Szczecinie, Katowicach i Krakowie. • Szkolenia prowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem a uczestnicy pokrywają tylko koszt dojazdu
  • Misja gospodarc​za na Polsko-Kazachs​tańskie Forum Gospod​arcze, Astana, 6 wrz​eśnia 2017 r.​
    Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowa Izba Gospodarcza zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej oraz członków instytucji otoczenia biznesu do wzięcia udziału w misji gospodarczej do Kazachstanu organizowanej w związku z Polsko - Kazachskim Forum Gospodarczym.    Forum odbędzie się z udziałem najważniejszych przedstawicieli władz państwowych w dniu 6 września 2017 r. w Astanie. Wydarzenie to stanowi kluczowy element obecności Polski na Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
departament doradztwa dla biznesu i sektora publicznego
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.