AKTUALNOŚCI
  • OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 1/IZD/2015
    Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania przetargowego „Dostawa siedzisk i mebli biurowych wraz z montażem”– 1/IZD/2015        
  • OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/ZIP/RPO WŁ/2015
    W ramach wyboru Wykonawcy zadania „ zakup sprzętu multimedialnego do sali konferencyjnej” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Zduńskowolski Inkubator Przedsiębiorczości”, realizowanego w ramach : Oś  Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wybrano najkorzystniejszą ofertę.    
  • Misja gospodarcza do Chorwacji. 14-17 października 2015 r.
    Agencja Polsko-Bałkańskiej Współpracy Gospodarczej, wspólnie z chorwackim miesięcznikiem dla przedsiębiorców "Poduzetnik",  ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli polskich firm do udziału w misji gospodarczej w Chorwacji. Misja będzie okazją do spotkań chorwackich i polskich przedsiębiorców.  Spotkanie odbędzie się w dniach 14 - 17  października 2015 r  w Osijeku w Slavoniji. Do udziału zapraszamy przedsiębiorców i inwestorów zainteresowanych podjęciem współpracy w następujących branżach: rolnictwo, przemysł spożywczy, branża budowlana, turystyka, energia odnawialna, sektor IT, ochrona środowiska, inwestycje w strefach ekonomicznych, branża motoryzacyjna
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
departament doradztwa dla biznesu i sektora publicznego
Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
Współpraca międzynarodowa
WIĘCEJ
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.