AKTUALNOŚCI
Plakat szkolenie
  • Szkolenie “Źródła finansowania i praktyczne aspekty aplikowania o fundusze na inwestycje ekologiczne” dla JST. 11 maja 2016 r. w ŁARR S.A.
    Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego woj. Łódzkiego do udziału w szkoleniu na "Źródeł finansowania i aspekty aplikowania  o fundusze na inwestycje ekologiczne”
  • Szkolenie otwarte – Nowa Ekonomia. Nowe możliwości dla Twojej Firmy. 11 maja 2016 r.
    Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi oraz agencja kreatywno-crowdsourcingowa CROWDthinks zapraszają na szkolenie Nowa Ekonomia. Nowe możliwości dla Twojej Firmy
  • Fundusze na dofinansowanie Kształcenia Zawodowego dla współpracy firm i szkół.
    Urząd Marszałkowski WŁ ogłosił kolejną edycję konkursu w ramach poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe. Dofinansowanie otrzymać można na wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
departament doradztwa dla biznesu i sektora publicznego
WIĘCEJ
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.