AKTUALNOŚCI
LARR_Zlota 30tka_plakatba
  • WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Z GR. I DO OTRZYMANIA FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO W RAMACH PROJEKTU „ZŁOTA 30TKA”
    Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac  Komisji Oceny Wniosków sporządzona została wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych z gr.I (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą od 1 maja 2014 do 14 kwietnia 2014r..) do uzyskania finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Złota 30tka”
  • Zaproszenie do udziału w projekcie “AKADEMIA AMBASADORÓW CSR”
    Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza małych i średnich przedsiębiorców do udziału w projekcie „AKADEMIA AMBASADORÓW CSR” realizowanym przez LOCUS Spółdzielnię Socjalną oraz Stowarzyszenie ANTY-RAMA w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.   Projekt ma na celu zwiększenie zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych w działania mające na celu upowszechnianie społecznej odpowiedzialności biznesu na terenie województwa łódzkiego.   Projekt obejmuje: Spotkania informacyjne przybliżające historię, założenia, cele i narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu; Warsztaty, podczas których przedstawione zostaną praktyczne aspekty CSR, z naciskiem na nawiązanie współpracy między MŚP i NGO uczestniczących w projekcie; Spotkania networkingowe, dające możliwość integracji środowiska MŚP i NGO, rozbudowania sieci kontaktów oraz prezentacji działalności firmy na forum; Wizyty studyjne, mające na celu prezentację działalności przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie. Uczestnicy projektu będą mogli dowiedzieć się, jakie korzyści dla nich samych, jak i dla ich społeczności lokalnej mogą płynąć z realizacji polityki CSR; Realizację klipu promującego ideę CSR oraz współpracę MŚP i NGO w tym zakresie
  • Zapraszamy do udziału w III Międzynarodowym Kongresie Bioekonomii 19 września 2014 r., godz. 09:30 andel’s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17
    19 września 2014 roku już po raz trzeci ekonomiści, biolodzy, socjolodzy, naukowcy, a także przedsiębiorcy i samorządowcy spotkają się, aby wymienić informacje i doświadczenia związane z rolą bioekonomii w rozwoju gospodarczym. Zaplanowane podczas Kongresu panele skupią się głównie na takich zagadnieniach jak: zielona infrastruktura jako elementarny składnik tworzenia smart cities; mechanizmy finansowania biogospodarki z uwzględnieniem funduszy strukturalnych w nowej perspektywie finansowej; wydłużenie aktywności zawodowej poprzez promowanie koncepcji „srebrnej gospodarki”. Dodatkowo w ramach warsztatów tematycznych podjęta zostanie dyskusja o zagrożeniach cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu hałasu na nasze zdrowie i komfort życia. Międzynarodowy Kongres Bioekonomii to kluczowe wydarzenie w ramach Tygodnia Bioekonomii, który w tym roku odbędzie się w dniach 15 - 19 września
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
departament doradztwa dla biznesu i sektora publicznego
regionalny punkt konsultacyjny
FORMULARZ EKSPERTA
KROK 1
KROK 2
KROK 3
Potrzebujesz doradztwa w założeniu lub prowadzeniu firmy?

Szukasz informacji na temat pozyskania środków finansowych bądź skorzystania z usług specjalistycznych?
ZADZWOŃ: 42 664 30 44
ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTER
WIĘCEJ
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.