KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Misja gospodarcza województwa łódzkiego w Chengdu ( Chiny)

17 - 06 - 2014
Reprezentanci firm: Ichem, Danzap, Sam-Rol, Wiatrowy Sad, Farma M. Zarzycki K. Zarzycka, Zawisza Czarny, Projekt Solartechnik Polska w dniach 12-17 czerwca 2014 r. brali udział w misji gospodarczej Województwa Łódzkiego do Chengdu (Chiny, Prowincja Syczuan).   Podczas wydarzenia organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przy wsparciu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego przedsiębiorcy odbyli szereg spotkań z potencjalnymi chińskimi partnerami. Uczestniczyli w seminariach gospodarczych zorganizowanych przez Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego i Miasta Łódź w Chengdu oraz Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie. W Chengdu z firmami spotkał się prezes spółki Hatrans, polskiego operatora towarowego połączenia kolejowego Łódź - Chengdu.   Misji gospodarczej przedsiębiorców towarzyszyła delegacja oficjalna złożona
czytaj więcej

Tytuł „Kreator Innowacji” dla Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

16 - 06 - 2014
13 czerwca w sali lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi odbyła się gala – Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji.  Inicjatorem i organizatorem „święta łódzkiej oświaty” jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.   Uroczystość patronatami honorowymi objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi, Łódzki Kurator Oświaty, zaś opieką medialną: Radio Łódź, TVP Łódź, EduFakty – Uczę Nowocześnie, Głos Nauczycielski, DOBRE PRAKTYKI Innowacje w edukacji.   Podczas uroczystości wręczone zostały tytuły i certyfikaty wyróżnionym uczniom, nauczycielom, szkołom, pracodawcom i organizacjom wspierającym łódzką oświatę. Kapitule Konkursowej przewodniczył Konsul Wielkiej Brytanii.   Miło nam poinformować, że podczas gali Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A otrzymała certyfikat
czytaj więcej

Szkolenie z zakresu prowadzenia czynności kontrolnych w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich

13 - 06 - 2014
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w województwie łódzkim będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na szkolenie z zakresu prowadzenia czynności kontrolnych w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich.   Potwierdzenie udziału następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres GPILodz@lodzkie.pl, bądź przesłanie zgłoszenia na nr fax: 42 663 30 94  do dnia  17 czerwca 2014 r. do godz. 12:00     Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 42 663 31 07/ 42 663 34 05 lub 42  291 97 60 Termin szkolenia: 18 czerwca 2014
czytaj więcej

WYCZERPUJE SIĘ PULA ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH BUDŻETU POŻYCZKOWEGO

12 - 06 - 2014
Informujemy, że w związku z dużą liczbą składanych wniosków pożyczkowych, których łączna wartość przekracza wartość aktualnie dostępnego budżetu pożyczkowego, ŁARR S.A. zastrzega sobie prawo odmowy podpisania umowy pożyczki, pomimo pozytywnej oceny wniosku. Umowy będą podpisywane kolejno z przedsiębiorcami, którzy spełnią wszystkie wymogi niezbędne do ich podpisania (złożenie niezbędnych załączników i przedłożenie akceptowanego przez ŁARR S.A. zabezpieczenia pożyczki).   Jednocześnie informuje, że w związku z dużą liczbą składanych wniosków pożyczkowych, których łączna wartość przekracza wartość aktualnie dostępnego budżetu pożyczkowego, zastrzega sobie prawo odstąpienia od oceny wniosków, które wpłyną począwszy od 12.06.2014 r..
czytaj więcej

Czysty biznes – rozwój MMŚP dzięki wykorzystaniu rozwiązań proekologicznych

11 - 06 - 2014
Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie „Czysty biznes”. Realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w partnerstwie z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz firmą Smartbox Sp. z o.o. program przewiduje bezpłatne kompleksowe wsparcie we wdrażaniu rozwiązań proekologicznych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż i sektorów.   Jego głównym celem jest podniesienie świadomości proekologicznej właścicieli i pracowników MMŚP. Beneficjenci poznają możliwości zwiększenia efektywności energetycznej firmy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz praktycznego zastosowania rozwiązań proekologicznych, a także korzyści ekonomiczne i wizerunkowe płynące z uwzględnienia aspektów ekologicznych w bieżącej działalności.   Wsparcie dla firm jest realizowane w trzech etapach. W pierwszej kolejności
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.