KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO W RAMACH PROJEKTU „Kobieta w biznesie”

01 - 06 - 2017
Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac  Komisji Oceny Wniosków sporządzona została wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych z edycji I (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą od 9 grudnia 2016r.  do 2 stycznia 2017r.) do uzyskania finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Kobieta w biznesie”. Ponadto zawiadamiamy, iż od wyników oceny wniosków przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego.   Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.   wstępna lista osób niezakwalifikowanych  wstępna lista osób zakwalifikowanych        
czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego podstawowego w ramach 2 edycji projektu “Kobieta w biznesie”

15 - 05 - 2017
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza rozpoczęcie naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego podstawowego w ramach 2 edycji projektu “Kobieta w biznesie”. Nabór będzie prowadzony w dniach od 16.05.2017r. do 23.05.2017r.(włącznie). Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie ŁARR S.A. (ul. Narutowicza 34, 2 piętro, pokój 207 lub Sekretariat) w godzinach pracy Biura Projektu t.j. 8.00-16.00 oraz w siedzibie Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (ul. Szadkowska 6 c,  98-220 Zduńska Wola) w godzinach 8:00 – 16:00.   Jednocześnie informujemy, że Wnioski o zwrot kosztów dojazdu również można składać do dnia 23.05.2017r. (włącznie)   Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wzorami wyżej wymienionych dokumentów, które
czytaj więcej

Wsparcie pomostowe przedłużone w projekcie „Kobieta w biznesie”

03 - 04 - 2017
Informujemy, że Wnioski o wsparcie pomostowe przedłużone należy składać w piątym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane będą w siedzibie ŁARR S.A. przy ul. Narutowicza 34, w biurze projektu w godz. 08:00-16:00 oraz w siedzibie Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Szadkowskiej 6c w Zduńskiej Woli.   Decydującym kryterium warunkującym przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego jest kondycja finansowa nowoutworzonego przedsiębiorstwa.   Dofinansowanie uzyskują wnioski, które otrzymały minimum 5 pkt. na podstawie Karty Oceny Wniosku.   Dla równości szans przy ubieganiu się o wsparcie pomostowe przedłużone Karta Oceny Wniosku dostępna będzie do wglądu po złożeniu wniosków przez wszystkich zainteresowanych.   Dokumenty do pobrania: 1. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego 2. Rachunek Zysków
czytaj więcej

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEJ EDYCJI PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”

27 - 03 - 2017
Przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do drugiej edycji projektu „Kobieta w biznesie”. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane elektronicznie i/lub telefonicznie o terminie podpisania stosownych dokumentów oraz terminie szkoleń.   Do pobrania: OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II EDYCJI PROJEKTU KOBIETA W BIZNESIE OSTATECZNA LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO II EDYCJI PROJEKTU KOBIETA W BIZNESIE   Szczęśliwym Paniom gratulujemy! Równocześnie informujemy, że Kandydatki, którym nie udało się zakwalifikować do II edycji projektu, mogą ponownie złożyć formularz zgłoszeniowy w momencie ogłoszenia i trwania rekrutacji do kolejnej edycji projektu. W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: tel.: 42 208 92 42 lub 42 208 93 11 e-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl
czytaj więcej

Nabór do 2 edycji projektu „Kobieta w Biznesie”

21 - 12 - 2016
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza wszystkie Panie po 29. roku życia, które zainteresowane są założeniem działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego. Projekt skierowany jest do kobiet: • po 29. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin),• pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo),• zamierzających założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. łódzkiego• zamieszkałych (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatów woj. łódzkiego: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego, rawskiego, skierniewickiego. Wsparcie w ramach projektu obejmuje m.in.: • bezzwrotne
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.