KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEJ EDYCJI PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”.

17 - 01 - 2018
Przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do trzeciej edycji projektu „Kobieta w biznesie”. Jednocześnie informujemy, iż od wyników procesu rekrutacji przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Rekrutacji. Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań, jednak nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia wstępnej listy rankingowej.   LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO III EDYCJI PROJEKTU LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO III EDYCJI PROJEKTU   W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:  tel.: 42 208 92 42 e-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl  
czytaj więcej

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania finansowego wsparcie pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Kobieta w Biznesie”.

11 - 01 - 2018
  WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA FINANSOWEGO WSPARCIAPOMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO W RAMACH PROJEKTU "Kobieta w biznesie"Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac  Komisji Oceny Wniosków sporządzona została wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych z edycji II (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą od 1sierpnia 2017r. ) do uzyskania finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu "Kobieta w biznesie". Ponadto zawiadamiamy, iż od wyników oceny wniosków przysługuje prawo złożenia odwołania w terminiei trybie określonym w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego. Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.   wstępna lista osób zakwalifikowanych wstępna lista osób niezakwalifikowanych          
czytaj więcej

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO W RAMACH PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”

19 - 12 - 2017
Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do uzyskania wsparcia finansowego pomostowego przedłużonego w ramach II edycji projektu "Kobieta w biznesie" (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą 1.07.2017r.   ostateczna lista osób zakwalifikowanych ostateczna lista osób niezakwalifikowanych   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:Tel.: 42 208 92 42e-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl
czytaj więcej

WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI DO III EDYCJI PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”

12 - 12 - 2017
Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac członków Komisji Kwalifikacyjnej sporządzona została lista osób zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji  do III edycji  projektu "Kobieta w biznesie".Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji będą informowane za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Przewidywany termin kontaktu z Kandydatkami od 15 grudnia 2017 roku. Ponadto zawiadamiamy, że od wyników oceny formularzy zgłoszeniowych przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Rekrutacji.   Załącznik 1 - LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI Załącznik 2 - LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:Tel.:
czytaj więcej

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO W RAMACH PROJEKTU „Kobieta w biznesie”

11 - 12 - 2017
Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac  Komisji Oceny Wniosków sporządzona została wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych z edycji II (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą od 1 lipca 2017r. ) do uzyskania finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu "Kobieta w biznesie". Ponadto zawiadamiamy, iż od wyników oceny wniosków przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego.   Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań. wstępna lista osób zakwalifikowanych wstępna lista osób niezakwalifikowanych 
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.