KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEJ EDYCJI PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”

27 - 03 - 2017
Przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do drugiej edycji projektu „Kobieta w biznesie”. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane elektronicznie i/lub telefonicznie o terminie podpisania stosownych dokumentów oraz terminie szkoleń.   Do pobrania: OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II EDYCJI PROJEKTU KOBIETA W BIZNESIE OSTATECZNA LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO II EDYCJI PROJEKTU KOBIETA W BIZNESIE   Szczęśliwym Paniom gratulujemy! Równocześnie informujemy, że Kandydatki, którym nie udało się zakwalifikować do II edycji projektu, mogą ponownie złożyć formularz zgłoszeniowy w momencie ogłoszenia i trwania rekrutacji do kolejnej edycji projektu. W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: tel.: 42 208 92 42 lub 42 208 93 11 e-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl
czytaj więcej

Nabór do 2 edycji projektu „Kobieta w Biznesie”

21 - 12 - 2016
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza wszystkie Panie po 29. roku życia, które zainteresowane są założeniem działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego. Projekt skierowany jest do kobiet: • po 29. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin),• pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo),• zamierzających założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. łódzkiego• zamieszkałych (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatów woj. łódzkiego: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego, rawskiego, skierniewickiego. Wsparcie w ramach projektu obejmuje m.in.: • bezzwrotne
czytaj więcej

Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kobieta w biznesie”.

06 - 12 - 2016
Przedstawiamy ostateczną listę rankingową po uwzględnieniu odwołań od ocen Komisjo Oceny Wniosków, osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kobieta w biznesie”. Osoby zakwalifikowane do otrzymania wsparcia zostaną poinformowane elektronicznie i/lub telefonicznie o terminie podpisania stosownych dokumentów.   Do pobrania: Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia  
czytaj więcej

Lista osób zakwalifikowanych w ramach projektu „Kobieta w biznesie”

23 - 11 - 2016
Przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kobieta w biznesie”. Jednocześnie informujemy, iż od wyników oceny Komisji Oceny Wniosków przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w „Regulaminie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”.   Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.   LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH   W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:  tel.: 42 208 92 42 lub 42 208 92 43 e-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.