KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH III EDYCJI PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”

16 - 04 - 2018
Przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach III edycji projektu „Kobieta w biznesie”. Jednocześnie informujemy, iż od wyników oceny Komisji Oceny Wniosków przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.   Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.     W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:   Tel.: 42 208 92 42   E-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl
czytaj więcej

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ POMOSTOWEGO PODSTAWOWEGO W RAMACH 3 EDYCJI PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”

15 - 03 - 2018
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza rozpoczęcie naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego podstawowego w ramach 3 edycji projektu „Kobieta w biznesie”. Nabór będzie prowadzony w dniach od 19.03.2018 roku do 23.03.2018 roku (włącznie). Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie ŁARR S.A. (ul. Narutowicza 34, 2 piętro, pokój 203 lub Sekretariat) w godzinach pracy Biura Projektu, tj. 8:00-16:00 oraz w siedzibie Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (ul. Szadkowska 6c, 98-220 Zduńska Wola) w godzinach 8:00 – 16:00.   Jednocześnie informujemy, że Wnioski o zwrot kosztów dojazdu również można składać do dnia 23.03.2018 roku (włącznie).   Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z
czytaj więcej

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEJ EDYCJI PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”

06 - 02 - 2018
Przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do trzeciej edycji projektu „Kobieta w biznesie”. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane elektronicznie i/lub telefonicznie o terminie podpisania stosownych dokumentów oraz terminie szkoleń. Do pobrania:   OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO III EDYCJI PROJEKTU OSTATECZNA LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO III EDYCJI PROJEKTU      W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: tel.: 42 208 92 42 e-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl
czytaj więcej

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO W RAMACH PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”

26 - 01 - 2018
Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do uzyskania wsparcia finansowego pomostowego przedłużonego w ramach II edycji projektu „Kobieta w biznesie” (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą 1.08.2017r.)       ostateczna lista osób zakwalifikowanych ostateczna lista osób niezakwalifikowanych   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: Tel.: 42 208 92 42 e-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl    
czytaj więcej

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEJ EDYCJI PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”.

17 - 01 - 2018
Przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do trzeciej edycji projektu „Kobieta w biznesie”. Jednocześnie informujemy, iż od wyników procesu rekrutacji przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Rekrutacji. Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań, jednak nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia wstępnej listy rankingowej.   LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO III EDYCJI PROJEKTU LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO III EDYCJI PROJEKTU   W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:  tel.: 42 208 92 42 e-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl  
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.