KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Dotacja na założenie firmy – rekrutacja trwa do 25 października 2013 r.

21 - 10 - 2013
Do piątku tj. 25 października br. można składać Formularze zgłoszeniowe do projektu „Złota 30tka” realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL. Wypełnione elektronicznie i opatrzone podpisem Kandydata dokumenty przyjmujemy w godzinach 9:00 – 16:00 na VIII piętrze w pokoju 808. Niedopuszczalne jest przesyłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną. W przypadku Formularzy zgłoszeniowych przesłanych pocztą tradycyjną decyduje data wpływu wniosku do siedziby Realizatora Projektu (ŁARR S.A). Dokumentacja rekrutacyjna zamieszona jest na stronie projektu: http://www.larr.lodz.pl/pl/zlota-30tka
czytaj więcej

Nabór kandydatów na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO/ DORADCZYNI ZAWODOWEJ

21 - 10 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.     ogłasza nabór kandydatów na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO/ DORADCZYNI ZAWODOWEJ (Psychologa) w projekcie realizowanym w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą  „Złota 30tka” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego     Podstawowe obowiązki:  Weryfikacja predyspozycji osób do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w II etapie rekrutacji – weryfikacja wyników testów predyspozycji osobowościowych oraz udział w Rozmowie Kwalifikacyjnej.   Określenie wykonywanej pracy: Doradca zawodowy/ doradczyni zawodowa (psycholog), umowa cywilno prawna, maksymalnie 140h  w terminie wskazanym przez Menedżera Projektu (przewidywany termin pracy do końca marca 2014 r. z możliwością przedłużenia).   Zakres zadań:   - przygotowanie oraz ocena testów predyspozycji osobowościowych, - udział w pracach Komisji Kwalifikacyjnej
czytaj więcej

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Złota 30tka”

02 - 10 - 2013
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Informujemy, że dnia 7 października (poniedziałek) 2013r. rozpocznie się rekrutacja do projektu „Złota 30tka”, która polega na złożeniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego w siedzibie Realizatora projektu (Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, Łódź 90-002, VIII piętro, pok. 808), a także na zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu projektu, regulaminu rekrutacji oraz komisji kwalifikacyjnej. Formularz zgłoszeniowy można złożyć osobiście bądź przesłać pocztą (liczy się data dostarczenia przesyłki do Realizatora projektu) najpóźniej do dnia 25 października 2013r. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: www.larr.lodz.pl/pl/zlota-30tka   KONTAKT: Kinga Mrówczyńska tel. 042 664 37 61,
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.