KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Złota 30tka” – aktualizacja

03 - 01 - 2014
Przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu „Złota 30tka”, z uwzględnieniem przekazanych rezygnacji z udziału w rekrutacji.   do pobrania: ostateczna lista osób niezakwalifikowanych do projekty po II etapie rekrutacji aktualizacja ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu po II etapie rekrutacji aktualizacja
czytaj więcej

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Złota 30tka”

27 - 12 - 2013
Przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu „Złota 30tka”. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane mailowo o terminie podpisania stosownych dokumentów oraz o terminie szkoleń.   do pobrania: ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu po II etapie ostateczna lista osob niezakwalifikowanych do projektu po II etapie
czytaj więcej

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Złota 30tka”

12 - 12 - 2013
Przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu „Złota 30tka”. Informujemy jednocześnie, iż od wyników rekrutacji przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Komisji Kwalifikacyjnej. Ostateczna lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań, jednak nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia listy wstępnej.   do pobrania: wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu Złota 30tka lista osób niezakwalifikowanych do projektu Złota 30tka
czytaj więcej

Wyniki I etapu rekrutacji w projekcie „Złota 30tka”

19 - 11 - 2013
2013-11-14 21:51:39 Zakończyliśmy I etap rekrutacji do projektu „Złota 30tka” publikujemy listę osób zakwalifikowanych oraz listę osób niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji. Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji będą informowane telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy kwalifikacyjne rozpoczynają się od 18.11.2013. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI W PROJEKCIE „Złota 30tka” LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI W PROJEKCIE „Złota 30tka”
czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na wynajęcie sali szkoleniowej i obsługę cateringową

19 - 11 - 2013
2013-11-06 14:25:16 W związku z realizacją przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A projektu „Złota 30tka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, zapraszamy do udziału w konkursie ofert na wynajem sali szkoleniowej i obsługę cateringową szkolenia.   Ofertę należy złożyć do dnia 21.11.2013 do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego - ŁARR S.A.,  sekretariat VII piętro.   Do pobrania: - ogłoszenie o zamówieniu - załączniki 1-3
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.