KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W PROJEKCIE „ZŁOTA 30TKA”

02 - 04 - 2014
W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków sporządzona została ostateczna lista uczestników projektu „Złota 30tka”, którzy otrzymają dofinansowanie na uruchomienie działalności gospodarczej. 
czytaj więcej

WSTĘPNA LISTA OSÓB, KTÓRZY OTRZYMALI DOFINANSOWANIE W PROJEKCIE „ZŁOTA 30TKA”

20 - 03 - 2014
W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków sporządzona została wstępna lista uczestników projektu „Złota 30tka”, którzy otrzymają dofinansowanie na uruchomienie działalności gospodarczej.     do pobrania: Wstępna_lista_zakwalifikowanych_do_dofinansowania_Złota 30tka
czytaj więcej

Złota 30-tka ŁARR założy własne firmy

28 - 01 - 2014
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, którego wdrażanie przypada na lata 2007-2013, pomaga nie tylko podnieść lub zmienić kwalifikacje, zdobyć doświadczenie zawodowe czy znaleźć pracę, ale także pomaga spełnić marzenia o własnej firmie. „Złota 30-tka” - to projekt realizowany przez ŁARR S.A, wspierający biznesowe pomysły osób bez zatrudnienia, które nie ukończyły jeszcze trzydziestego roku życia. W konkursie o dotację wzięło udział 265 osób.   24 stycznia 2014r. odbyła się konferencja prasowa, podczas której poinformowano, że do finału projektu „Złota 30-tka” zakwalifikowało się 40 uczestników. Obecnie uczestnicy przechodzą szkolenia z prowadzenia własnej działalności gospodarczej i przygotowują się do pisania biznesplanu. Po tym etapie 34 osoby, które napiszą
czytaj więcej

DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE „ZŁOTA 30TKA”: TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE PODSTAWOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

27 - 01 - 2014
Informujemy, że na stronie projektu „Złota 30tka” http://larr.pl/projekt-zlota-30tka/ znajdują się dokumenty Komisji Oceny Wniosków.  Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego podstawowego należy składać najpóźniej do godz. 14.00 do dnia 17 lutego 2014r. w siedzibie ŁARR S.A. (Łódź, ul. Tuwima 22/26 – VIII piętro – pok. 808 lub 809). Po przekroczeniu wskazanego terminu wnioski nie będą przyjmowane. Szczegółowe informacje na temat przyznawania wsparcia oraz rejestracji działalności gospodarczej zawarte są w Regulaminie projektu oraz w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków..
czytaj więcej

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Złota 30tka” – aktualizacja z dnia 9.01.2014

09 - 01 - 2014
ŁARR S.A. przedstawia ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu „Złota 30tka”, z uwzględnieniem przekazanych rezygnacji z udziału w rekrutacji, na dzień 9 stycznia 2014r.   do pobrania: ostateczna lista osob zakwalifikowanych do projektu Złota 30tka po II etapie - aktualizacja ostateczna lista osob niezakwalifikowanych do projektu Złota 30tka po II etapie rekrutacji - aktualizacja
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.