KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Z GR. II DO OTRZYMANIA FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO W RAMACH PROJEKTU „ZŁOTA 30TKA”

10 - 10 - 2014
Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac  Komisji Oceny Wniosków sporządzona została wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych z gr.II (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą po 14 kwietnia 2014r.) do uzyskania finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Złota 30tka”. Ponadto zawiadamiamy, iż od wyników oceny wniosków przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego.   Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Kinga Mrówczyńska tel. 042 664 37 61    
czytaj więcej

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Z GR. I DO OTRZYMANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO W RAMACH PROJEKTU „ZŁOTA 30tka”

29 - 09 - 2014
Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych z gr. I (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą od 1 maja 2014 do 14 kwietnia 2014r.) do uzyskania wsparcia finansowego pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Złota 30tka”.   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:   Kinga Mrówczyńska tel. 042 664 37 61 e-mail k_mrowczynska@larr.lodz.pl Edyta Ratajczyk tel. 042 291 78 93, e-mail e_ratajczyk@larr.lodz.pl  
czytaj więcej

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Z GR. I DO OTRZYMANIA FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO W RAMACH PROJEKTU „ZŁOTA 30TKA”

16 - 09 - 2014
Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac  Komisji Oceny Wniosków sporządzona została wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych z gr.I (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą od 1 maja 2014 do 14 kwietnia 2014r..) do uzyskania finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Złota 30tka”. Ponadto zawiadamiamy, iż od wyników oceny wniosków przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego.   Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Kinga Mrówczyńska tel. 042 664 37 61 e-mail k_mrowczynska@larr.lodz.pl Edyta Ratajczyk tel. 042 291 78 93, e-mail e_ratajczyk@larr.lodz.pl      
czytaj więcej

Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze dla uczestników projektu „Złota 30tka”

27 - 08 - 2014
Wsparcie udzielane jest na podstawie aneksu, do umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych, zawieranego między beneficjentem pomocy a realizatorem projektu. W ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego przewidziano możliwość refundacji kosztów szkoleń specjalistycznych. Przez szkolenie specjalistyczne należy rozumieć szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej działalności. Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze nie powinno obejmować szkoleń z ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Ta materia była przedmiotem bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego przed udzieleniem wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej.   Przed podpisaniem aneksu do umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych należy wypełnić (na miejscu) informację o pomocy de minimis załącznik (do wglądu): formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.     Beneficjent we
czytaj więcej

Wsparcie pomostowe przedłużone w projekcie „Złota 30tka”

18 - 07 - 2014
Informujemy, że Wnioski o wsparcie pomostowe przedłużone należy składać po czwartym miesiącu od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach: - I termin do 18 sierpnia 2014 roku  - dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą do 14 kwietnia 2014 roku (po czwartym miesiącu działalności firmy), - II termin do 15 września 2014 roku dla osób rozpoczynających działalność po 14 kwietnia 2014 roku (po czwartym miesiącu działalności firmy).   Dla pierwszej grupy przeznaczonych jest siedem wsparć pomostowych przedłużonych, dla drugiej grupy przeznaczone są trzy wsparcia pomostowe przedłużone. W przypadku niewykorzystania wsparć przez którąkolwiek z grup możliwe jest przesunięcie środków na uczestników kwalifikujących się
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.