KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Młodzi w Biznesie”

15 - 04 - 2013
ŁARR S.A. przedstawia wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu „Młodzi w biznesie”. Informujemy jednocześnie, iż od wyników rekrutacji przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Komisji Kwalifikacyjnej.  Ostateczna lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań, jednak nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia listy wstępnej.    do pobrania: - WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Młodzi w Biznesie”
czytaj więcej

Wyniki II etapu procesu rekrutacji w projekcie „Młodzi w biznesie”

02 - 04 - 2013
Z przyczyn niezależnych od Realizatora Projektu informujemy, iż  Wyniki II etapu procesu rekrutacji w projekcie „Młodzi w biznesie" opublikowane zostaną niezwłocznie po akceptacji przez WUP w Łodzi (Instytucja Wdrażająca) listy  uczestników wyłonionych w ramach rekrutacji do projektu „Młodzi w biznesie”
czytaj więcej

II etap rekrutacji w projekcie „Młodzi w biznesie”

20 - 03 - 2013
Wyniki II etapu procesu rekrutacji w projekcie „Młodzi w biznesie" opublikowane zostaną w ostatnich dniach marca 2013 roku. Lista osób zakwalifikowanych zamieszczona będzie na stronie internetowej ŁARR SA w zakładce dotyczącej projektu „Młodzi w biznesie” oraz aktualnościach..
czytaj więcej

Wyniki I etapu rekrutacji w projekcie „Młodzi w Biznesie”

05 - 03 - 2013
W związku z zakończeniem I etapu rekrutacji do projektu „Młodzi w biznesie” publikujemy listę osób zakwalifikowanych oraz listę osób niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji. Zgodnie z Regulaminem projektu do II etapu rekrutacji dopuszczone zostały osoby, które otrzymały co najmniej 26 pkt. Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji będą informowane telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.    LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI W PROJEKCIE „MŁODZI W BIZNESIE”   Osoby, które zostały zakwalifikowane do II etapu zostaną poinformowane indywidualnie o terminach rozmów kwalifikacyjnych.   LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI W PROJEKCIE „MŁODZI W BIZNESIE”  
czytaj więcej

Terminy dotyczące procesu rekrutacji „Młodzi w biznesie”

08 - 02 - 2013
Wyniki I etapu rekrutacji w projekcie będą ogłoszone na koniec miesiąca lutego lub w pierwszych dniach marca 2012 roku.  
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.