KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Wstępna Lista osób, którzy otrzymali dofinansowanie w projekcie „Młodzi w biznesie”

12 - 07 - 2013
W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków sporządzona została wstępna lista uczestników projektu „Młodzi w biznesie”, którzy otrzymają dofinansowanie na uruchomienie działalności gospodarczej.    do pobrania: - lista osób
czytaj więcej

Dla osób uczestniczących w projekcie „Młodzi w biznesie”: Termin składania wniosków o wsparcie finansowe i pomostowe podstawowe wraz z załącznikami.

31 - 05 - 2013
Informujemy, że na stronie projektu „Młodzi w biznesie” http://www.larr.lodz.pl/pl/mlodzi-w-biznesie  znajdują się dokumenty Komisji Oceny Wniosków.  Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego podstawowego należy składać najpóźniej do godz. 14.00 do dnia 21 czerwca 2013r. w siedzibie ŁARR S.A. (Łódź, ul. Tuwima 22/26 – VIII piętro – pok. 808 lub 809). Po przekroczeniu wskazanego terminu wnioski nie będą przyjmowane. Szczegółowe informacje na temat przyznawania wsparcia oraz rejestracji działalności gospodarczej zawarte są w Regulaminie projektu oraz w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków.  
czytaj więcej

Uzupełniająca lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do projektu „Młodzi w biznesie”

09 - 05 - 2013
W związku z trwającym procesem rekrutacji zamieszczamy uzupełniającą listę rezerwową osób w  projekcie „Młodzi w biznesie”    UZUPEŁNIAJĄCA LISTA REZERWOWA OSÓB W PROJEKCIE "Młodzi w biznesie" 44 POKL6.2/P10/ 78 Wiktor Drewniak 63,00 45 POKL6.2/P10/ 95 Maciej Abramowicz 62,50 46 POKL6.2/P10/ 100 Damian Radowicz 62,00  
czytaj więcej

Harmonogram szkoleń dla uczestników projektu „Młodzi w biznesie”

24 - 04 - 2013
Przedstawiamy harmonogram oraz tematykę szkoleń dla uczestników projektu „Młodzi w biznesie”. Zajęcia odbędą się w godz. od 8:30/9:00 do 16:30/17:00 (w zależności od dnia), przy czym godziny te mogą ulec zmianie.     TEMATYKA SZKOLENIA  GRUPA 1  GRUPA 2    1  Jak rozpocząć własny biznes- zasady, cele tworzenia biznesplanu, rejestracja działalności 18.05.2013  20.05.2013  1 dzień szkoleniowy 2  Problematyka przedsiębiorczości w oparciu o planszową grę symulacyjną – symulacja prowadzenia działalności gospodarczej umożliwiające przećwiczenie zagadnień teoretycznych, naukę skutecznych metod zarządzania, powoli doskonalić proces planowania 23-24.05.2013 25-26.05.2013 2 dni szkoleniowe 3 Problematyka przedsiębiorczości z elementami rachunkowości (zarządzanie strategiczne, wynik finansowy firm, podatki), zasady tworzenia biznesplanu 25-26.05.2013 28-29.05.2013 2 dni szkoleniowe 4 Marketing własnej firmy,
czytaj więcej

Ostateczna lista uczestników w projekcie „Młodzi w biznesie”

24 - 04 - 2013
Prezentujemy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do projektu "Młodzi w biznesie". Jednocześnie informujemy, iż z każdym uczestnikiem zakwalifikowanym do projektu będziemy kontaktować się telefonicznie.   do pobrania: - ostateczna lista uczestników w projekcie „Młodzi w biznesie”
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.