KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Wsparcie pomostowe przedłużone „Młodzi w biznesie”

18 - 12 - 2013
WAŻNE ! Konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem o wsparcie pomostowe przedłużone kserokopii:   Książki przychodów i rozchodów Ewidencji środków trwałych   WYJAŚNIENIE!   Załącznik w postaci PIT-a na koniec czwartego miesiąca – dostarczamy ksero PIT jeśli był składany do Urzędu Skarbowego, jeśli nie dostarczamy oświadczenie, iż PIT nie był składany..
czytaj więcej

Wsparcie pomostowe przedłużone w projekcie „Młodzi w biznesie”

10 - 12 - 2013
Wnioski należy składać po czwartym miesiącu od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wnioski o wsparcie pomostowe przedłużone przyjmowane będą w dwóch terminach:   - I termin do 20 grudnia 2013 roku  - dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą do 20 sierpnia 2013 roku (po czwartym miesiącu działalności firmy)   - II termin do 20 stycznia 2013 roku dla osób rozpoczynających działalność po 20 sierpnia 2013.   Dla każdej z dwóch ww. grup przeznaczonych jest po pięć wsparć pomostowych przedłużonych. W przypadku niewykorzystania wsparć przez którąkolwiek z grup możliwe jest przesunięcie środków na uczestników kwalifikujących się do uzyskania wsparcia z innej grupy.   Ocena wniosków o przyznanie dofinansowania pomostowego
czytaj więcej

Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze „Młodzi w biznesie”

28 - 08 - 2013
Wsparcie realizowane jest na podstawie aneksu do umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych zawieranego między beneficjentem pomocy a realizatorem projektu, który może być zawarty razem z umową o udzielenie wsparcia finansowego jak i później.   Przez szkolenia specjalistyczne należy rozumieć szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej działalności. Szkolenia te nie powinny mieć charakteru ogólnego, to znaczy dotyczyć ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej ponieważ tego rodzaju wsparcie jest udzielane wcześniej. Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze nie powinno obejmować szkoleń z ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Ta materia była przedmiotem bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego przed udzieleniem wsparcia na uruchomienie
czytaj więcej

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do dofinansowania w projekcie „Młodzi w biznesie”

22 - 07 - 2013
W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków sporządzona została ostateczna lista uczestników projektu „Młodzi w biznesie”, którzy otrzymają dofinansowanie na uruchomienie działalności gospodarczej. W razie pytań prosimy o kontakt z: - P. Tomaszem Piestrakiem - tel. 042 664 37 60, - P. Pauliną Chmielewską – Tel. 042 291 78 91..
czytaj więcej

Informacje i dokumenty do podpisania umowy o wsparcie finansowe i wsparcie pomostowe podstawowe w projekcie „Młodzi w biznesie”

17 - 07 - 2013
W związku z ogłoszeniem wstępnej listy osób, które uzyskały dofinansowanie prosimy o przygotowanie i po ogłoszeniu ostatecznej listy o dostarczenie najpóźniej do dnia 30 lipca 2013r. w przypadku osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w sierpniu 2013r. bądź do dnia 20 sierpnia 2010r. w przypadku osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w terminie późniejszym (nie później jednak niż do 02 września 2013 r. (ostateczny termin rozpoczęcia – nie mylić z rejestracją działalności gosp.)  następujących dokumentów: 1)      kopii dokumentu o nadaniu numeru REGON (oryginał do wglądu); 2)      oświadczenie o numerze wyodrębnionego dla obsługi wsparcia finansowego rachunku bankowego (umowa rachunku bankowego firmowego oraz wyodrębnionego do obsługi
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.