KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych z gr. II do otrzymania wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Młodzi w biznesie”

25 - 02 - 2014
Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych z gr. II (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą po 20 sierpnia 2013r.) do uzyskania wsparcia finansowego pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Młodzi w biznesie”.   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:   - Daniel Król – (42) 291 78 94, d_krol@larr.lodz.pl - Paulina Chmielewska – (42) 291 78 91, p_chmielewska@larr.lodz.pl  
czytaj więcej

Wstępna lista osób zakwalifikowanych z gr. II do otrzymania finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Młodzi w biznesie”

10 - 02 - 2014
Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac  Komisji Oceny Wniosków sporządzona została wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych z gr.II (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą po 20 sierpnia 2013r.) do uzyskania finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Młodzi w biznesie”. Ponadto zawiadamiamy, iż od wyników oceny wniosków przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego.   Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: - Daniel Król – (42) 291 78 94, d_krol@larr.lodz.pl - Paulina Chmielewska – (42) 291 78 91, p_chmielewska@larr.lodz.pl
czytaj więcej

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych z gr. I do otrzymania wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Młodzi w biznesie”

06 - 02 - 2014
Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych z gr. I (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą do 20 sierpnia 2013r.) do uzyskania wsparcia finansowego pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Młodzi w biznesie”.   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: - Daniel Król – (42) 291 78 94, d_krol@larr.lodz.pl - Paulina Chmielewska – (42) 291 78 91, p_chmielewska@larr.lodz.pl
czytaj więcej

Wstępna lista osób zakwalifikowanych z gr. I do otrzymania finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Młodzi w biznesie”

22 - 01 - 2014
Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac  Komisji Oceny Wniosków sporządzona została wstepna_lista_rankingowa_wsparcie_pomostowe_przedluzone_gr.I (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą do 20 sierpnia 2013r.) do uzyskania finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Młodzi w biznesie”. Ponadto zawiadamiamy, iż od wyników oceny wniosków przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego.   Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: - Daniel Król – (42) 291 78 94, d_krol@larr.lodz.pl - Paulina Chmielewska – (42) 291 78 91, p_chmielewska@larr.lodz.pl
czytaj więcej

Wsparcie pomostowe przedłużone w projekcie „Młodzi w biznesie”

22 - 01 - 2014
Wnioski należy składać po czwartym miesiącu od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wnioski o wsparcie pomostowe przedłużone przyjmowane będą w dwóch terminach:   - I termin do 20 grudnia 2013 roku  – dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą do 20 sierpnia 2013 roku (po czwartym miesiącu działalności firmy)   - II termin do 20 stycznia 2013 roku dla osób rozpoczynających działalność po 20 sierpnia 2013.   Dla każdej z dwóch ww. grup przeznaczonych jest po pięć wsparć pomostowych przedłużonych. W przypadku niewykorzystania wsparć przez którąkolwiek z grup możliwe jest przesunięcie środków na uczestników kwalifikujących się do uzyskania wsparcia z innej grupy.   Ocena wniosków o przyznanie dofinansowania pomostowego
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.