KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (nr sprawy: 11/MEN/2013)

04 - 03 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn.: „Opracowanie, produkcja i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu: „Kobieta – skuteczny lider i menadżer”, realizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.” zawiadamia w trybie art. 92 ust. 2 Pzp., o wyborze najkorzystniejszej oferty (nr sprawy: 11/MEN/2013)..
czytaj więcej

Uwaga! Zmiana Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”

28 - 01 - 2013
W związku z wydłużeniem czasu realizacji projektu „Kobieta – skuteczny lider i menedżer” do 31 grudnia 2013 r , informujemy o zmianie do Regulaminu uczestnictwa w projekcie.   Obowiązujący Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania na stronie projektu: www.larr.lodz.pl/pl/kobieta-skuteczny-lider-i-menedzer..
czytaj więcej

Rekrutacja oraz listy zakwalifikowanych osób do edycji VII-IX projektu „Kobieta skuteczny lider i menedżer”

18 - 01 - 2013
Uprzejmie informujemy, iż lista osób zakwalifikowanych do Edycji VII-IX , które rozpoczynają szkolenia w styczniu 2013r. została ustalona, a uczestniczki poinformowane mailowo i telefonicznie. Jesteśmy w trakcie podpisywania stosownych umów szkoleniowych. W przypadku rezygnacji którejś z uczestniczek przed rozpoczęciem szkoleń, udział w projekcie zostanie zaproponowany osobom z listy rezerwowej, które wyraziły zainteresowanie udziałem w szkoleniach jeszcze w 2012r. – zgodnie z kolejnością zgłoszenia. Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Osoby które złożą formularz zgłoszeniowy zostaną wpisane na listę rezerwową z możliwością udziału w szkoleniach w 2013r. Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik testu kwalifikującego do Ścieżki Rozwój albo Doskonalenie. 
czytaj więcej

Zapraszamy na intensywny kurs języka angielskiego biznesowego w ramach projektu Kobieta skuteczny lider i menedżer

16 - 08 - 2012
Uczestniczki, które zakończą udział w podstawowym cyklu szkoleń w ramach projektu zapraszamy również do udziału w intensywnym kursie języka angielskiego biznesowego, który prowadzony jest przez doświadczonych lektorów Studium Języków Obcych „Szuster” http://www.studium.com.pl/ Kursy odbywają się w terminach: Sierpień/wrzesień 2012 Listopad/grudzień 2012 Styczeń 2013 Kwiecień/maj 2013 Lipiec 2013 Program szkolenia
czytaj więcej

Rekrutacja oraz listy zakwalifikowanych do edycji IV-VI projektu „Kobieta skuteczny lider i menedżer”

01 - 08 - 2012
Z uwagi na liczne pytania pragniemy poinformować, iż listy osób zakwalifikowanych do Edycji IV-VI, które ruszają w sierpniu/wrześniu 2012r. zostały ustalone, a uczestniczki poinformowane mailowo lub telefonicznie. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania i podpisywania stosownych umów. W przypadku rezygnacji którejś z uczestniczek przed rozpoczęciem szkoleń, udział w projekcie zostanie zaproponowany osobom z listy rezerwowej, które wyraziły zainteresowanie udziałem w szkoleniach jeszcze w 2012r. – zgodnie z kolejnością zgłoszenia.   Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Osoby które złożą formularz zgłoszeniowy zostaną wpisane na listę rezerwową z możliwością udziału w szkoleniach w 2013r. Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.