KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 4/PR/RPO WŁ/2013

26 - 07 - 2013
 W ramach wyboru wykonawcy zadania „organizacja przelotu dla uczestników wyjazdu na targi Expo Real w Monachium w dniach 5-9 października 2013r. na trasie Warszawa – Monachium-Warszawa”  w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – marketing i promocja produktów i „marek” regionalnych i lokalnych, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano dwie oferty spełniające wymogi zapisane w zapytaniu ofertowym:   Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade and Travel Company ul. Piotrkowska 92 90-103
czytaj więcej

Rekrutacja oraz listy zakwalifikowanych osób do edycji X-XII projektu „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”

09 - 04 - 2013
Uprzejmie informujemy, iż lista osób zakwalifikowanych do Edycji X-XII, które rozpoczynają szkolenia w kwietniu 2013r. została ustalona, a uczestniczki poinformowane mailowo i telefonicznie. Jesteśmy w trakcie podpisywania stosownych umów szkoleniowych. W przypadku rezygnacji którejś z uczestniczek przed rozpoczęciem szkoleń, udział w projekcie zostanie zaproponowany osobom z listy rezerwowej, które wyraziły zainteresowanie udziałem w szkoleniach – zgodnie z kolejnością zgłoszenia. Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Osoby które złożą formularz zgłoszeniowy zostaną wpisane na listę rezerwową z możliwością udziału w szkoleniach w 2013r. Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik testu kwalifikującego do Ścieżki Rozwój albo Doskonalenie. 
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (numerr sprawy 9/MEN/2013)

21 - 03 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz indywidualnego coachingu w ramach Bloków Szkoleniowych: „Umiejętności menedżerskie” i „Rozwój Osobisty” w projekcie „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”, realizowanym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.” (nr sprawy: 9/MEN/2013), zawiadamia w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1) – 4) Pzp., o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania nr 1 pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz indywidualnego coachingu w ramach Bloku Szkoleniowego: „Umiejętności menedżerskie”, w projekcie „Kobieta – skuteczny lider menedżer” realizowanym przez Łódzką
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (nr sprawy: 9/MEN/2013)

13 - 03 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz indywidualnego coachingu w ramach Bloków Szkoleniowych: „Umiejętności menedżerskie” i „Rozwój Osobisty” w projekcie „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”, realizowanym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.” (nr sprawy: 9/MEN/2013), zawiadamia w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1) – 4) Pzp., o wyborze najkorzystniejszej oferty  w zakresie Zadania nr 2 pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz indywidualnego coachingu w ramach Bloku Szkoleniowego: „Rozwój Osobisty”, w projekcie „Kobieta – skuteczny lider menedżer” realizowanym przez Łódzką
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (nr sprawy: 10/MEN/2013)

13 - 03 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn.: „Kompleksowa obsługa szkoleń w zakresie zapewnienia sali szkoleniowej, obsługi hotelowej oraz cateringowej  w ramach projektu: „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”, realizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.” zawiadamia w trybie art. 92 ust. 2 Pzp., o wyborze najkorzystniejszej oferty (nr sprawy: 10/MEN/2013)..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.