KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Informacja dla pożyczkobiorców w ramach inicjatywy JEREMIE

13 - 11 - 2012
ŁARR S.A. niniejszym informuje, że z dniem 31.10.2012 r. zakończyła realizację projektu JEREMIE I. W związku powyższym, maksymalna możliwa wartość jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu pożyczkobiorcy nie może przekroczyć:   a/ w ramach Projektu JEREMIE II - 250.000 zł b/ w ramach Projektu JEREMIE III – 1.000.000 zł.   ŁARR S.A. jednocześnie informuje, iż kończy się limit na pożyczki w ramach projektu JEREMIE III, w związku z tym nie wszystkie projekty inwestycyjne mogą otrzymać wsparcie we wnioskowanej kwocie..
czytaj więcej

Zmiany dokumentów dla ubiegających się o pożyczki w Funduszu Pożyczkowym

14 - 09 - 2012
Uwaga, począwszy od 20 września 2012 r. zmianie ulegają dokumenty Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Począwszy od tego dnia wnioski pożyczkowe będą przyjmowane wyłącznie na nowych formularzach.   Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek obowiązujące od 20.09.2012: 1. Regulamin 2. Tabela oprocentowania 3. Katalog zabezpieczeń 4. Wzór umowy Dokumenty aplikacyjne obowiązujące od 20.09.2012: 5. Formularz wniosku 6. Kwestionariusz osobowy 7. Zestawienie otrzymanej pomocy de minimis 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 9. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 10. Opis działalności przedsiębiorstwa 11. Formularz wymogów dla treści opinii bankowej   *** Na czerwono wyróżniono dokumenty które zostały zmienione..
czytaj więcej

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE

27 - 07 - 2012
Fundusz Pożyczkowy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zawiadamia, iż informacje o preferencyjnych pożyczkach inwestycyjnych dla przedsiębiorców w ramach Inicjatywy JEREMIE udzielane są w Regionalnym Punkcie Konsultacyjnym na VIII piętrze w siedzibie ŁARR.   Równocześnie przypominamy, że składanie wniosków i obsługa bieżących pożyczek odbywa się na I piętrze w Funduszu Pożyczkowym w godz.: poniedziałek, środa, piątek 9.30 – 16.30 wtorek, czwartek                    8.30  16.30
czytaj więcej

Więcej pieniędzy dla łódzkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców

06 - 07 - 2012
22 czerwca 2012r. w Łodzi w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dwie umowy w ramach Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego, na łączną kwotę 20 mln zł. Umowy zawarte zostały z IKB Leasing Polska Sp. z o.o. oraz z ŁARR S.A. na kwotę 10 mln zł w ramach konkursu 1.2/2011/ŁRFP na produkt Reporęczenie. W uroczystym podpisaniu umowy udział wzięła Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Dorota Ryl, Z-ca Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego Wojciech Marcinkiewicz oraz Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Przemysław Andrzejak i Wiceprezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Andrzej Budzyński . W ramach podpisanych umów pośrednicy finansowi udzielać będą łódzkim przedsiębiorcom
czytaj więcej

Oferta pożyczkowa Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

02 - 07 - 2012
Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców ofertą naszego funduszu pożyczkowego, znajdującym odzwierciedlenie w rosnącej liczbie składanych wniosków o pożyczkę, termin rozpatrzenia wskazany w Regulaminie może ulec przedłużeniu.   Przedsiębiorcy zainteresowani ofertą pożyczkową ŁARR S.A. mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o pożyczkę z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w naszej siedzibie  w Łodzi, przy ul. Tuwima 22/26:     1. w Departamencie Pożyczek i Poręczeń, I p., nr tel. 42 664-30-43 - w poniedziałki, środy i piątki – w godz. 9:30-16:30 - we wtorki i czwartki – w godz. 8:30-16:30   2. w Regionalnym Punkcie Konsultacyjnym, VIII p., nr tel. 42 664-30-44 - od poniedziałku do piątku –
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.