KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Pożyczki dla MŚP na 2,5 %, do 250 tyś zł, rozpatrzenie wniosku 10 dni

23 - 01 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza do obejrzenia ciekawej debaty dotyczącej Funduszu Pożyczkowego w ramach Inicjatywy Jeremie dla rozwoju regionu łódzkiego.
czytaj więcej

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Od pomysłu do biznesu”

11 - 01 - 2013
  Informujemy, że dnia 14 stycznia (poniedziałek) 2013r. rozpocznie się nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu „Od pomysłu do biznesu”. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektu oraz dokumentacją rekrutacyjną, które dostępne są na stronie http://www.larr.lodz.pl/pl/pozyczki-na-start . Formularze zgłoszeniowe  przyjmowane są w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, Łódź 90-002, VIII piętro, pok. 808 lub VII piętro Sekretariat. Formularz zgłoszeniowy można złożyć osobiście bądź przesłać pocztą.   Kontakt: Monika Więckowska tel. 042 664 37 85, e-mail m_wieckowska@larr.lodz.pl     Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
czytaj więcej

Zakończenie realizacji projektu JEREMIE III

07 - 01 - 2013
Informujemy, że z dniem 31.12.2012 r. zakończyła realizację projektu JEREMIE III. W związku powyższym, maksymalna możliwa wartość pożyczki nie może przekroczyć  w ramach Projektu JEREMIE II - 250.000 zł
czytaj więcej

Zmiana dokumentów aplikacyjnych Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. (03.12.2012)

30 - 11 - 2012
Uwaga, począwszy od 03.12.2012 r. zmianie ulegają dokumenty Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Do dnia 21.12.2012 r. włącznie wnioski pożyczkowe będą przyjmowane zarówno na nowych formularzach, jak i obowiązujących do 02.12.2012 r. Począwszy od 24.12.2012 r. wnioski pożyczkowe będą przyjmowane wyłącznie na nowych formularzach.   Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek obowiązujące od 03.12.2012: 1. Regulamin 2. Tabela oprocentowania 3. Katalog zabezpieczeń 4. Wzór umowy Dokumenty aplikacyjne obowiązujące od 03.12.2012: 5. Formularz wniosku 6. Kwestionariusz osobowy 7. Zestawienie otrzymanej pomocy de minimis 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 9. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 10. Opis działalności przedsiębiorstwa 11. Formularz wymogów dla treści opinii bankowej 12. Obowiązkowe upoważnienia BIG 13. Oświadczenie o
czytaj więcej

Informacja dla pożyczkobiorców w ramach inicjatywy JEREMIE

13 - 11 - 2012
ŁARR S.A. niniejszym informuje, że z dniem 31.10.2012 r. zakończyła realizację projektu JEREMIE I. W związku powyższym, maksymalna możliwa wartość jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu pożyczkobiorcy nie może przekroczyć:   a/ w ramach Projektu JEREMIE II - 250.000 zł b/ w ramach Projektu JEREMIE III – 1.000.000 zł.   ŁARR S.A. jednocześnie informuje, iż kończy się limit na pożyczki w ramach projektu JEREMIE III, w związku z tym nie wszystkie projekty inwestycyjne mogą otrzymać wsparcie we wnioskowanej kwocie..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.