KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Wyczerpuje się pula środków dostępnych w ramach budżetu pożyczkowego

28 - 05 - 2013
Informujemy, że w związku z dużą liczbą składanych wniosków pożyczkowych, których łączna wartość przekracza wartość aktualnie dostępnego budżetu pożyczkowego, ŁARR S.A. zastrzega sobie prawo odmowy podpisania umowy pożyczki, pomimo pozytywnej oceny wniosku. Umowy będą podpisywane kolejno z przedsiębiorcami, którzy spełnią wszystkie wymogi niezbędne do ich podpisania (złożenie niezbędnych załączników i przedłożenie akceptowanego przez ŁARR S.A. zabezpieczenia pożyczki). ŁARR S.A. jednocześnie informuje, że w związku z dużą liczbą składanych wniosków pożyczkowych, których łączna wartość przekracza wartość aktualnie dostępnego budżetu pożyczkowego, zastrzega sobie prawo odstąpienia od oceny wniosków, które wpłyną począwszy od 29.05.2013 r..
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 3/RPO WŁ/2013

25 - 04 - 2013
Zapytanie ofertowe: organizacja stoiska targowego na targach Sial China w Shanghaju w dniach 7-9 maja 2013 r. Stoisko targowe o wymiarach 24 m2 , narożne, otwarte z dwóch stron w związku z realizacją projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.    
czytaj więcej

PROMOCYJNE OPROCENTOWANIE POŻYCZEK – TYLKO 1% W SKALI ROKU

22 - 04 - 2013
Od dnia 22.04.2013 r. zmianie ulega oprocentowanie pożyczek udzielanych przez ŁARR w ramach programu Inicjatywa JEREMIE. Maksymalna stawka zostaje obniżona do 1% w skali roku..
czytaj więcej

Pożyczki dla MŚP na 2,5 %, do 250 tyś zł, rozpatrzenie wniosku 10 dni

23 - 01 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza do obejrzenia ciekawej debaty dotyczącej Funduszu Pożyczkowego w ramach Inicjatywy Jeremie dla rozwoju regionu łódzkiego.
czytaj więcej

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Od pomysłu do biznesu”

11 - 01 - 2013
  Informujemy, że dnia 14 stycznia (poniedziałek) 2013r. rozpocznie się nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu „Od pomysłu do biznesu”. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektu oraz dokumentacją rekrutacyjną, które dostępne są na stronie http://www.larr.lodz.pl/pl/pozyczki-na-start . Formularze zgłoszeniowe  przyjmowane są w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, Łódź 90-002, VIII piętro, pok. 808 lub VII piętro Sekretariat. Formularz zgłoszeniowy można złożyć osobiście bądź przesłać pocztą.   Kontakt: Monika Więckowska tel. 042 664 37 85, e-mail m_wieckowska@larr.lodz.pl     Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.