KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Zapytanie ofertowe nr 3/RPO WŁ/2013

25 - 04 - 2013
Zapytanie ofertowe: organizacja stoiska targowego na targach Sial China w Shanghaju w dniach 7-9 maja 2013 r. Stoisko targowe o wymiarach 24 m2 , narożne, otwarte z dwóch stron w związku z realizacją projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.    
czytaj więcej

PROMOCYJNE OPROCENTOWANIE POŻYCZEK – TYLKO 1% W SKALI ROKU

22 - 04 - 2013
Od dnia 22.04.2013 r. zmianie ulega oprocentowanie pożyczek udzielanych przez ŁARR w ramach programu Inicjatywa JEREMIE. Maksymalna stawka zostaje obniżona do 1% w skali roku..
czytaj więcej

Pożyczki dla MŚP na 2,5 %, do 250 tyś zł, rozpatrzenie wniosku 10 dni

23 - 01 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza do obejrzenia ciekawej debaty dotyczącej Funduszu Pożyczkowego w ramach Inicjatywy Jeremie dla rozwoju regionu łódzkiego.
czytaj więcej

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Od pomysłu do biznesu”

11 - 01 - 2013
  Informujemy, że dnia 14 stycznia (poniedziałek) 2013r. rozpocznie się nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu „Od pomysłu do biznesu”. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektu oraz dokumentacją rekrutacyjną, które dostępne są na stronie http://www.larr.lodz.pl/pl/pozyczki-na-start . Formularze zgłoszeniowe  przyjmowane są w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, Łódź 90-002, VIII piętro, pok. 808 lub VII piętro Sekretariat. Formularz zgłoszeniowy można złożyć osobiście bądź przesłać pocztą.   Kontakt: Monika Więckowska tel. 042 664 37 85, e-mail m_wieckowska@larr.lodz.pl     Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
czytaj więcej

Zakończenie realizacji projektu JEREMIE III

07 - 01 - 2013
Informujemy, że z dniem 31.12.2012 r. zakończyła realizację projektu JEREMIE III. W związku powyższym, maksymalna możliwa wartość pożyczki nie może przekroczyć  w ramach Projektu JEREMIE II - 250.000 zł
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.