KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Nabór wniosków pożyczkowych w ramach Inicjatywy JEREMIE

04 - 02 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od dnia 5 lutego 2015 r. rozpoczyna nabór wniosków pożyczkowych w ramach Inicjatywy JEREMIE. Dokumenty aplikacyjne można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: http://larr.pl/pobierz-i-przygotuj-dokumenty/
czytaj więcej

Informacja dla pożyczkobiorców

30 - 01 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, w związku z zawarciem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kolejnej umowy w ramach Inicjatywy JEREMIE informuje, że spodziewany termin rozpoczęcia naboru wniosków pożyczkowych to pierwszy tydzień lutego br. Komunikat z dokładną datą zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej. Jednocześnie informujemy, że zmianie ulegnie Regulamin Funduszu Pożyczkowego oraz wzory formularza Wniosku o udzielnie pożyczki  oraz niektórych załączników. Wnioski w ramach nowego naboru będą przyjmowane wyłącznie na aktualnych formularzach, które zostaną opublikowane na stronie internetowej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o udzielenie pożyczki. 
czytaj więcej

WYCZERPUJE SIĘ PULA ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH BUDŻETU POŻYCZKOWEGO

12 - 06 - 2014
Informujemy, że w związku z dużą liczbą składanych wniosków pożyczkowych, których łączna wartość przekracza wartość aktualnie dostępnego budżetu pożyczkowego, ŁARR S.A. zastrzega sobie prawo odmowy podpisania umowy pożyczki, pomimo pozytywnej oceny wniosku. Umowy będą podpisywane kolejno z przedsiębiorcami, którzy spełnią wszystkie wymogi niezbędne do ich podpisania (złożenie niezbędnych załączników i przedłożenie akceptowanego przez ŁARR S.A. zabezpieczenia pożyczki).   Jednocześnie informuje, że w związku z dużą liczbą składanych wniosków pożyczkowych, których łączna wartość przekracza wartość aktualnie dostępnego budżetu pożyczkowego, zastrzega sobie prawo odstąpienia od oceny wniosków, które wpłyną począwszy od 12.06.2014 r..
czytaj więcej

Zmiana maksymalnej kwoty pożyczki

23 - 01 - 2014
Od 3 lutego 2014 r., obniżeniu do 150.000 zł ulega maksymalna kwota pożyczki udzielanej w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. Począwszy od tego dnia przyjmowane będą wyłącznie wnioski o pożyczkę do wyżej wymienionej kwoty..
czytaj więcej

Inicjatywa JEREMIE – komunikat z 11 października 2013 roku

11 - 10 - 2013
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem pożyczkami w ramach Inicjatywy JEREMIE, w przypadku wniosków składanych na kwotę powyżej 500.000 kwota pożyczki może zostać obniżona..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.