KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Zmiana maksymalnej kwoty pożyczki

23 - 01 - 2014
Od 3 lutego 2014 r., obniżeniu do 150.000 zł ulega maksymalna kwota pożyczki udzielanej w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. Począwszy od tego dnia przyjmowane będą wyłącznie wnioski o pożyczkę do wyżej wymienionej kwoty..
czytaj więcej

Inicjatywa JEREMIE – komunikat z 11 października 2013 roku

11 - 10 - 2013
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem pożyczkami w ramach Inicjatywy JEREMIE, w przypadku wniosków składanych na kwotę powyżej 500.000 kwota pożyczki może zostać obniżona..
czytaj więcej

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach inicjatywy „JEREMIE”

02 - 09 - 2013
Informujemy, że od dnia 3 września wznawiamy nabór wniosków pożyczkowych w ramach Inicjatywy JEREMIE.    Dokumenty aplikacyjne można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.larr.lodz.pl/pl/pobierz-i-przygotuj-dokumenty
czytaj więcej

Wyczerpany budżet na pożyczki dla przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE

11 - 06 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego informuje, że w związku z wyczerpaniem całego dostępnego budżetu na pożyczki dla przedsiębiorców, począwszy od dnia 11 czerwca 2013 wstrzymuje przyjmowanie wniosków pożyczkowych. Przewidywany termin wznowienia naboru wniosków to wrzesień br..
czytaj więcej

Wyczerpuje się pula środków dostępnych w ramach budżetu pożyczkowego

28 - 05 - 2013
Informujemy, że w związku z dużą liczbą składanych wniosków pożyczkowych, których łączna wartość przekracza wartość aktualnie dostępnego budżetu pożyczkowego, ŁARR S.A. zastrzega sobie prawo odmowy podpisania umowy pożyczki, pomimo pozytywnej oceny wniosku. Umowy będą podpisywane kolejno z przedsiębiorcami, którzy spełnią wszystkie wymogi niezbędne do ich podpisania (złożenie niezbędnych załączników i przedłożenie akceptowanego przez ŁARR S.A. zabezpieczenia pożyczki). ŁARR S.A. jednocześnie informuje, że w związku z dużą liczbą składanych wniosków pożyczkowych, których łączna wartość przekracza wartość aktualnie dostępnego budżetu pożyczkowego, zastrzega sobie prawo odstąpienia od oceny wniosków, które wpłyną począwszy od 29.05.2013 r..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.