KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach inicjatywy “JEREMIE”

01 - 06 - 2015
Od dnia 01.06.2015 r. zmianie ulega Regulamin Funduszu Pożyczkowego, dodano zapis umożliwiający przeznaczenie pożyczki na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - wydatki na inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju Przedsiębiorcy.   W przypadku pożyczki przeznaczonej na wydatki na inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju Przedsiębiorcy maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 24 miesiące..
czytaj więcej

WYCZERPUJE SIĘ PULA ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH CZĘŚCI B LIMITU POŻYCZKOWEGO DO 312.000 ZŁ

17 - 04 - 2015
Informujemy, że w związku z dużą liczbą składanych wniosków pożyczkowych w ramach Części B Limitu - pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MSP) do kwoty 312.000 zł, w ramach których łączna wartość wnioskowanych środków przekracza wartość aktualnie dostępnego budżetu pożyczkowego, ŁARR S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od oceny wniosków, które wpłyną począwszy od 20.04.2015 r. Wnioski będą oceniane w kolejności złożenia kompletnego formularza aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami.   Umowy będą podpisywane kolejno z przedsiębiorcami, którzy spełnią wszystkie wymogi niezbędne do ich zawarcia (złożenie niezbędnych załączników i przedłożenie akceptowanego przez ŁARR S.A. zabezpieczenia pożyczki). ŁARR S.A. zastrzega sobie prawo odmowy podpisania
czytaj więcej

Nabór wniosków pożyczkowych w ramach Inicjatywy JEREMIE

04 - 02 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od dnia 5 lutego 2015 r. rozpoczyna nabór wniosków pożyczkowych w ramach Inicjatywy JEREMIE. Dokumenty aplikacyjne można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: http://larr.pl/pobierz-i-przygotuj-dokumenty/
czytaj więcej

Informacja dla pożyczkobiorców

30 - 01 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, w związku z zawarciem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kolejnej umowy w ramach Inicjatywy JEREMIE informuje, że spodziewany termin rozpoczęcia naboru wniosków pożyczkowych to pierwszy tydzień lutego br. Komunikat z dokładną datą zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej. Jednocześnie informujemy, że zmianie ulegnie Regulamin Funduszu Pożyczkowego oraz wzory formularza Wniosku o udzielnie pożyczki  oraz niektórych załączników. Wnioski w ramach nowego naboru będą przyjmowane wyłącznie na aktualnych formularzach, które zostaną opublikowane na stronie internetowej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o udzielenie pożyczki. 
czytaj więcej

WYCZERPUJE SIĘ PULA ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH BUDŻETU POŻYCZKOWEGO

12 - 06 - 2014
Informujemy, że w związku z dużą liczbą składanych wniosków pożyczkowych, których łączna wartość przekracza wartość aktualnie dostępnego budżetu pożyczkowego, ŁARR S.A. zastrzega sobie prawo odmowy podpisania umowy pożyczki, pomimo pozytywnej oceny wniosku. Umowy będą podpisywane kolejno z przedsiębiorcami, którzy spełnią wszystkie wymogi niezbędne do ich podpisania (złożenie niezbędnych załączników i przedłożenie akceptowanego przez ŁARR S.A. zabezpieczenia pożyczki).   Jednocześnie informuje, że w związku z dużą liczbą składanych wniosków pożyczkowych, których łączna wartość przekracza wartość aktualnie dostępnego budżetu pożyczkowego, zastrzega sobie prawo odstąpienia od oceny wniosków, które wpłyną począwszy od 12.06.2014 r..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.