KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

WYCZERPANY BUDŻET NA POŻYCZKI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

26 - 06 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego informuje, że w związku z wyczerpaniem całego dostępnego budżetu na pożyczki w ramach Limitu B dla sektora MŚP do kwoty 312.000 zł, począwszy od dnia 24 czerwca 2015 wstrzymuje przyjmowanie wniosków pożyczkowych w ramach Limitu B. Maksymalne zaangażowanie na rzez Przedsiębiorcy zostaje ograniczone do 100.000 zł, z przeznaczeniem wyłącznie dla mikro przedsiębiorców..
czytaj więcej

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach inicjatywy “JEREMIE”

01 - 06 - 2015
Od dnia 01.06.2015 r. zmianie ulega Regulamin Funduszu Pożyczkowego, dodano zapis umożliwiający przeznaczenie pożyczki na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - wydatki na inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju Przedsiębiorcy.   W przypadku pożyczki przeznaczonej na wydatki na inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju Przedsiębiorcy maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 24 miesiące..
czytaj więcej

WYCZERPUJE SIĘ PULA ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH CZĘŚCI B LIMITU POŻYCZKOWEGO DO 312.000 ZŁ

17 - 04 - 2015
Informujemy, że w związku z dużą liczbą składanych wniosków pożyczkowych w ramach Części B Limitu - pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MSP) do kwoty 312.000 zł, w ramach których łączna wartość wnioskowanych środków przekracza wartość aktualnie dostępnego budżetu pożyczkowego, ŁARR S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od oceny wniosków, które wpłyną począwszy od 20.04.2015 r. Wnioski będą oceniane w kolejności złożenia kompletnego formularza aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami.   Umowy będą podpisywane kolejno z przedsiębiorcami, którzy spełnią wszystkie wymogi niezbędne do ich zawarcia (złożenie niezbędnych załączników i przedłożenie akceptowanego przez ŁARR S.A. zabezpieczenia pożyczki). ŁARR S.A. zastrzega sobie prawo odmowy podpisania
czytaj więcej

Nabór wniosków pożyczkowych w ramach Inicjatywy JEREMIE

04 - 02 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od dnia 5 lutego 2015 r. rozpoczyna nabór wniosków pożyczkowych w ramach Inicjatywy JEREMIE. Dokumenty aplikacyjne można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: http://larr.pl/pobierz-i-przygotuj-dokumenty/
czytaj więcej

Informacja dla pożyczkobiorców

30 - 01 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, w związku z zawarciem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kolejnej umowy w ramach Inicjatywy JEREMIE informuje, że spodziewany termin rozpoczęcia naboru wniosków pożyczkowych to pierwszy tydzień lutego br. Komunikat z dokładną datą zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej. Jednocześnie informujemy, że zmianie ulegnie Regulamin Funduszu Pożyczkowego oraz wzory formularza Wniosku o udzielnie pożyczki  oraz niektórych załączników. Wnioski w ramach nowego naboru będą przyjmowane wyłącznie na aktualnych formularzach, które zostaną opublikowane na stronie internetowej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o udzielenie pożyczki. 
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.