KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Nabór wniosków w ramach inicjatywy JEREMIE

29 - 02 - 2016
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje iż z dniem 1 marca 2016 r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach Inicjatywy JEREMIE   Prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek składa się wyłącznie bezpośrednio w Departamencie Pożyczek i Poręczeń ŁARR S.A. ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, w godz. 8:30 – 16:00
czytaj więcej

Zmiana regulaminu Funduszu Pożyczkowego

26 - 10 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od dnia 26.10.2015 r. zmianie uległ Regulaminu Funduszu Pożyczkowego w zakresie:   - podpisania umowy w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki. - przedłożenia dokumentów potwierdzających wypełnienie zobowiązań koniecznych do uruchomienia pożyczki w terminie 14 dni licząc od daty podpisania umowy.   W związku z dużą liczbą składanych wniosków pożyczkowych w ramach Części A Limitu – pożyczki dla mikro przedsiębiorców do kwoty 100.000 zł, ŁARR S.A. informuje, iż zastrzega sobie prawo odstąpienia od oceny wniosków, które wpłyną począwszy od 02.11.2015 r. Wnioski będą oceniane w kolejności złożenia kompletnego formularza aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami.   W
czytaj więcej

UPROSZCZONY WNIOSEK I KWESTIONARIUSZ DLA MIKRO PRZEDSIĘBIORCÓW. – (08.07.2015)

08 - 07 - 2015
Informujemy, iż został uproszczony wniosek i kwestionariusz dla mikro przedsiębiorców w ramach Inicjatywy JEREMIE.   Począwszy od dnia 08.07.2015 r. zmianie ulegają następujące dokumenty - Formularz wniosku o udzielenie pożyczki MŚP - Kwestionariusz osobowy - Formularz wymogów opinii bankowej   Jednocześnie informujemy, iż wnioski pożyczkowe będą przyjmowane zarówno na nowych formularzach, jak i obowiązujących do dnia 07.07.2015 r.  
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne nt. wsparcia pożyczkowego dla mikro przedsiębiorców

07 - 07 - 2015
Zapraszamy na spotkanie informacyjne nt. wsparcia pożyczkowego dla mikro przedsiębiorców, które odbędzie się 22 lipca 2015 r., o godz. 11:00-13:00., w siedzibie ŁARR S.A., przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi. Ewentualne zgłoszenie na spotkanie prosimy kierować na adres e-mail m_zuber@larr.lodz.pl.  
czytaj więcej

WYCZERPANY BUDŻET NA POŻYCZKI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

26 - 06 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego informuje, że w związku z wyczerpaniem całego dostępnego budżetu na pożyczki w ramach Limitu B dla sektora MŚP do kwoty 312.000 zł, począwszy od dnia 24 czerwca 2015 wstrzymuje przyjmowanie wniosków pożyczkowych w ramach Limitu B. Maksymalne zaangażowanie na rzez Przedsiębiorcy zostaje ograniczone do 100.000 zł, z przeznaczeniem wyłącznie dla mikro przedsiębiorców..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.