KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Giełda Produktów Finansowych – Łódź, 29.05.2018 r.

23 - 05 - 2018
Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w organizowanej przez Menadżera Funduszu Funduszy Województwa Łódzkiego konferencji pn. „Giełda produktów finansowych”, która odbędzie się 29 maja 2018 roku (wtorek), w Hotelu Ambasador przy Al. Piłsudskiego 29. Start – godzina 10:30.   Wydarzenie uroczyście otworzą przedstawiciel Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Spotkanie podzielone będzie na: część poświęconą debacie: „Czym jest przedsiębiorczość? Jak być przedsiębiorczym? Z jakiego finansowania korzystać?”, część warsztatową, w której udział wezmą przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Pośredników Finansowych oraz przedsiębiorcy.   Informacje nt. konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie https://rpo.bgk.pl/konferencje-i-spotkania/gielda-produktow-finansowych/
czytaj więcej

JEREMIE2 limit środków

16 - 04 - 2018
ŁARR S.A. informuje, że wartość wniosków złożonych do dnia 16.04.2018 r., w ramach Projektu JEREMIE2 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na cele inwestycyjne -Pożyczka Inwestycyjna- (PI) przekroczyła dostępny na ten projekt limit środków. W związku z tym ŁARR S.A. zastrzega, że wnioski złożone począwszy od 16.04.2018 r. mogą nie podlegać ocenie..
czytaj więcej

ZMIANA REGULAMINU FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

05 - 01 - 2018
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż z uwagi na znaczącą zmianę w interpretacji postanowień Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE. L nr 138, str. 5), dalej jako: „Rozporządzenie”, dokonanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w
czytaj więcej

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Projektu JEREMIE2

23 - 10 - 2017
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że od dnia 24.10.2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Projektu JEREMIE2. Wnioski wraz z dokumentacją będą przyjmowane wyłącznie w Departamencie Pożyczek i Poręczeń, znajdującym się przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi (1 piętro), w godzinach 08:30 – 16:00.   Więcej informacji na stronie: http://larr.pl/pozyczki-na-rozwoj-inicjatywa-jeremie/
czytaj więcej

JEREMIE IX – wyczerpany limit środków

25 - 01 - 2017
ŁARR S.A. informuje, że wartość wniosków złożonych do dnia 24.01.2017 r., w ramach Projektu JEREMIE IX przekroczyła dostępny na ten projekt limit środków. W związku z tym ŁARR S.A. zastrzega, że wnioski złożone począwszy od 25.01.2017 r. mogą nie podlegać ocenie..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.