KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 4/KNT/RPO WŁ/2014

03 - 12 - 2014
W ramach wyboru Wykonawcy zadania „usługa wynajęcia sali konferencyjnej oraz organizacji śniadania biznesowego w hotelu dla członków klastra" w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Klaster Nowych Technologii”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 wybrano najkorzystniejszą ofertę..
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 3/KNT/RPO WŁ/2014

01 - 12 - 2014
W ramach wyboru wykonawcy zadania „usługa dostawy sprzętu multimedialnego, na który składają się projektor i ekran oraz nagłośnienia do Sali konferencyjnej " w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Klaster Nowych Technologii”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano pięć ofert.   Pro-Rock Instrumenty Muzyczne S.C. Exaecom Sp. z o.o. Mentor Media Mariusz Dziemieńczuk Kraftmann Automation ElproAV Piotr Papich   Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Zamawiający) działając na podstawie Zasad Udzielania Zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów Realizujących Projekty Współfinansowane ze Środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, zwanych dalej Zasadami Udzielania
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 2/ŁIP/RPO WŁ/2014

01 - 12 - 2014
W ramach wyboru wykonawcy zadania „usługa dostawy sprzętu multimedialnego, na który składają się projektor oraz tablica interaktywna do Sali konferencyjnej" w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Łódzki Inkubator Przedsiębiorczości”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano pięć ofert.   Maxico Sp. z o.o. Admotion Sp. z o.o. Mentor Media Mariusz Dziemieńczuk ProAUDIO-AVT Sp. z o.o. ElproAV Piotr Papich   Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Zamawiający) działając na podstawie Zasad Udzielania Zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów Realizujących Projekty Współfinansowane ze Środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, zwanych dalej Zasadami Udzielania
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 6/KNT/RPO WŁ/2014

26 - 11 - 2014
W zawiązku z realizacją projektu „Klaster Nowych Technologii” informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę dostawy dwóch routerów klasy przemysłowej. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 3.12.2014 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. Do realizacji zostanie przyjęta oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym Nr 6/KNT/RPO WŁ/2014.     Załączniki: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 – Wzór umowy  
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 4/KNT/RPO WŁ/2014

24 - 11 - 2014
W zawiązku z realizacją projektu „Klaster Nowych Technologii” uprzejmie informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na wynajem sali konferencyjnej oraz organizację śniadania biznesowego w hotelu dla Członków Klastra. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 01.12.2014 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. Do realizacji zostanie przyjęta oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym Nr 4/KNT/RPO WŁ/2014.   Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Państwa o wyniku postępowania.   Załączniki: Zapytanie ofertowe Załącznik nr
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.