KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ

Zapytanie ofertowe 7/KNT/RPO W艁/2014

08 - 01 - 2015
W zawi膮zku z realizacj膮 projektu 鈥濳laster Nowych Technologii鈥 informujemy, i偶 艁贸dzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi post臋powanie o udzielenie zam贸wienia na us艂ug臋 dostawy dw贸ch聽komputer贸w przeno艣nych z oprogramowaniem. Szczeg贸艂owy opis wymaga艅 zosta艂 zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowi膮cym za艂膮cznik do niniejszego pisma. Zwracamy si臋 z pro艣b膮 o wype艂nienie wszystkich za艂膮cznik贸w i zwrotne przes艂anie do dnia 15.01.2015 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym.聽Do realizacji zostanie przyj臋ta oferta najkorzystniejsza cenowo i spe艂niaj膮ca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym Nr 7/KNT/RPO W艁/2014.     Za艂膮czniki: Zapytanie ofertowe Za艂膮cznik nr 1 鈥 Formularz ofertowy Za艂膮cznik nr 2 鈥 Wz贸r umowy
czytaj wi臋cej

Uniewa偶nienie zapytania ofertowego Nr 2/WKA/UP/2014

07 - 01 - 2015
Uniewa偶nia si臋 post臋powanie o udzielenie zam贸wienia w trybie zapytania ofertowego na prowadzenie kompleksowej obs艂ugi prawnej 艁贸dzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. o numerze 2/WKA/UP/2014. Powodem uniewa偶nienia post臋powania jest to, 偶e zamawiaj膮cy po up艂ywie terminu sk艂adania ofert stwierdzi艂, i偶 dokona艂 opisu przedmiotu zam贸wienia w spos贸b nie uwzgl臋dniaj膮cy nowych zada艅聽 zwi膮zanych z聽dzia艂alno艣ci膮 艁ARR S. A. w 2015 roku, kt贸re b臋d膮 wymaga艂y zwi臋kszonego nak艂adu czasu pracy przez obs艂ug臋 prawn膮 Sp贸艂ki, a co za tym idzie zwi臋kszonej ilo艣ci godzin us艂ug prawnych 艣wiadczonych w siedzibie Sp贸艂ki.   Maj膮c na uwadze powy偶sze, uniewa偶nienie post臋powania zastrze偶one w tre艣ci zapytania ofertowego w rozdziale X pkt 3. jest uzasadnione.聽
czytaj wi臋cej

Przetarg nieograniczony nr DK/02/2014 na Zakup i us艂ug臋 wdro偶enia Zintegrowanego Systemu do Zarz膮dzania

11 - 12 - 2014
艁贸dzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. og艂asza przetarg nieograniczony na Zakup i us艂ug臋 wdro偶enia Zintegrowanego Systemu do Zarz膮dzania dla 艁贸dzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Nr post臋powania: DK/02/2014 聽     Do pobrania: SWIZ Za艂_nr_1_do_SIWZ_(OPZ) Za艂_nr_2_do_SIWZ_FORMULARZ_OFERTOWY Za艂_nr_3_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 22 ust 1 Za艂_nr_4_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 24 i art. 24 b ust.3 Za艂_nr_5_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_ art 24 ust 1 pkt 2 Za艂_nr_6_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_o przyn. do grupy kap. Za艂_nr_7_do_SIWZ_ WYKAZ OS脫B Za艂_nr_8_do_SIWZ_ WYKAZ_US艁UG Za艂_nr_9_do_SIWZ_ISTOTNE_POSTANOWIENIA_UMOWY Za艂-nr_10_do SIWZ_Arkusz_Funkcjonalno艣ci_Systemu_LARR Za艂_nr_11_do_SIWZ_SZCZEG脫艁OWA_KALKULACJA_CENOWA   2014-12-17: Odpowiedzi_na_pytania   2014-12-23: Uniewa偶nienie post臋powania
czytaj wi臋cej

Przetarg nieograniczony nr 3/ZDW/2014 na udzielenie kredytu bankowego w wysoko艣ci 3.500.000,00 PLN

09 - 12 - 2014
艁贸dzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. og艂asza przetarg na us艂uga polegaj膮c膮 na udzieleniu i obs艂udze kredytu d艂ugoterminowego do wysoko艣ci 3.500.000,00 PLN (s艂ownie: trzy miliony pi臋膰set tysi臋cy z艂otych), zwanego dalej w tre艣ci SIWZ 鈥 Kredytem, z przeznaczeniem na realizacj臋 inwestycji pn. 鈥濸rzebudowa i rozbudowa istniej膮cego budynku Wojew贸dzkiego Centrum Przedsi臋biorczo艣ci 鈥 O艣rodek Zdu艅ska Wola przy ul. Szadkowskiej 6c w formule 鈥瀦aprojektuj i wybuduj鈥濃.   SIWZ wraz z za艂膮cznikami do pobrania:聽 SIWZ og艂oszenie BZP Za艂. 1 Program Funkcjonalno-U偶ytkowy inwestycji I_1 Za艂. 1 Program Funkcjonalno-U偶ytkowy inwestycji I_2 Za艂. 1 Program Funkcjonalno-U偶ytkowy inwestycji I_3 Za艂. 1 Program Funkcjonalno-U偶ytkowy inwestycji I_4 Za艂. 1 Program Funkcjonalno-U偶ytkowy inwestycji I_5 Za艂. 1 Program Funkcjonalno-U偶ytkowy inwestycji PFU_ZDU艃SKA WOLA Za艂. 2 decyzja o
czytaj wi臋cej

Og艂oszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 6/KNT/RPO W艁/2014

05 - 12 - 2014
W ramach wyboru Wykonawcy zadania 鈥瀦akup i dostawa dw贸ch router贸w klasy przemys艂owej鈥 w ramach prowadzonego przez Zamawiaj膮cego projektu 鈥濳laster Nowych Technologii鈥, realizowanego w ramach: O艣 Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjno艣膰, Przedsi臋biorczo艣膰, Dzia艂anie III.4 Rozw贸j otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艂贸dzkiego na lata 2007-2013 wybrano najkorzystniejsz膮 ofert臋..
czytaj wi臋cej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.