KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Zapytanie ofertowe DA/GU-2/2015

10 - 02 - 2015
Informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym do pobrania poniżej.    Załączniki: 1.            Zapytanie ofertowe 2.            Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe DA/GU-1/2015

05 - 02 - 2015
Informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, dostępnym do pobrania poniżej.     Załączniki: 1.            Zapytanie ofertowe 2.            Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 3.            Załącznik nr 2 – Wzór umowy    
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 1/PK/2015

04 - 02 - 2015
Zapytanie ofertowe nr 1/PK/2015 dotyczące usługi działań promocyjnych w ramach projektu realizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. świadczenie usług doradczych w PK KSU w ramach szerszego projektu systemowego PARP „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”   Zapytanie ofertowe 1PK2015 Zał 1 formularz ofertowy działania promocyjne Zał 2 Umowa działania promocyjneZapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy     2015-02-23: Przedstawiamy wykaz ofert dotyczących Zapytania ofertowego nr 1/PK/2015 dotyczącego usługi działań promocyjnych w ramach projektu realizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. świadczenie usług doradczych w PK KSU w ramach szerszego projektu systemowego PARP „Zapewnienie usług z zakresu
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 7/KNT/RPO WŁ/2014

19 - 01 - 2015
W ramach wyboru Wykonawcy zadania „zakup i dostawa dwóch komputerów przenośnych z oprogramowaniem" w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Klaster Nowych Technologii”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 wybrano najkorzystniejszą ofertę.    
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 7/KNT/RPO WŁ/2014

08 - 01 - 2015
W zawiązku z realizacją projektu „Klaster Nowych Technologii” informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę dostawy dwóch komputerów przenośnych z oprogramowaniem. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 15.01.2015 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. Do realizacji zostanie przyjęta oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym Nr 7/KNT/RPO WŁ/2014.     Załączniki: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 – Wzór umowy
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.