KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Przetarg nieograniczony 1/P/ZDW/2015

19 - 06 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza przetarg nieograniczony 1/P/ZDW/2015 na roboty budowlane pn. "Modernizacja istniejącego budynku z dobudową szybu windowego Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości - Ośrodka Zduńska Wola przy ul. Szadkowskiej 6c w formule - zaprojektuj i wybuduj"   Dokumenty do pobrania:   - ogłoszenie o zamówieniu, - siwz, - załącznik nr 2 do siwz - PFU, - załącznik nr 2.1 do siwz - aneks do PFU, - załącznik nr 2.2 do siwz - przedmiar, - załącznik nr 3 do siwz - wzór umowy, - załącznik nr 7 do siwz - decyzja o warunkach zabudowy, - załącznik nr 5 do umowy      
czytaj więcej

Przetarg na modernizację budynku w Zduńskiej Woli 1/ZDW/2015

03 - 06 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza przetarg nieograniczony 1/ZDW/2015 na roboty budowlane pn. "Modernizacja istniejącego budynku z dobudową szybu windowego Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości - Ośrodka Zduńska Wola przy ul. Szadkowskiej 6c w formule - zaprojektuj i wybuduj"   Dokumenty do pobrania:   - ogłoszenie o zamówieniu, - SIWZ - załącznik nr 2 do siwz - PFU, - załącznik nr 2.1 do siwz - aneks do PFU - załącznik nr 2.2 do siwz - przedmiar - załącznik nr 3 do siwz - wzór umowy - załącznik nr 5 do umowy - załącznik nr 7 do siwz - decyzja o warunkach zabudowy   2015-06-19:    - unieważnienie przetargu
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 2/PK/2015 – Działania szkoleniowe

30 - 03 - 2015
Zapytanie ofertowe nr 2/PK/2015 dotyczące usługi szkoleniowej z zakresu analizy finansowej firm w ramach projektu realizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. świadczenie usług doradczych w PK KSU w ramach szerszego projektu systemowego PARP „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”   zapytanie ofertowe 2/PK/2015 działania szkoleniowe Zał. 1 do zapytania ofertowego formularz 2/PK/2015 ofertowy Zał. 2 do zapytania ofertowego 2/PK/2015 wzór umowy     2014-04-17 Zawiadomienie o wyborze oferty
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr DA/GU-2/2015

17 - 02 - 2015
W ramach wyboru Wykonawcy na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi otrzymano jedną ofertę.        Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Zamawiający) informuje, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 Toya sp. z o.o., ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź..
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr DA/GU-1/2015

13 - 02 - 2015
W ramach wyboru Wykonawcy na „świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi otrzymano trzy oferty.     Oferta nr 3 została odrzucona z powodu wpłynięcia po terminie przyjmowania ofert, opisanym w rozdziale V pkt 1 zapytania ofertowego.     Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Zamawiający) informuje, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 Politechnika Łódzka – Centrum Komputerowe, ul. Wólczańska 175, 90-924 Łódź..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.