KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu BZ/2/N/2012

05 - 09 - 2012
W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na usługę: „Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i rozbudowy zespołu budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby ŁARR S.A.” – BZ/2/N/2012, działając w oparciu o art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że wygrała oferta:   numer oferty:        1 firma (nazwa):       Autorska Pracownia Projektowa DRAFT Monika Wojnarowska            adres:        ul. Brzeźna 12/5,  90-303 Łódź   Uzasadnienie wyboru Najniższa cena, największa ilość punktów wg kryterium cena – 100%.   Do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu BZ/2/N/2012
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 8/MEN/2012

13 - 08 - 2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 8/MEN/2012 w trybie zapytania o cenę pn.: „Zapewnienie obsługi hotelowej podczas szkoleń językowych w ramach projektu: „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”, realizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
czytaj więcej

Przetarg ograniczony na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i rozbudowy zespołu budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby ŁARR S.A.

01 - 08 - 2012
Ogłoszenie o zamówieniu Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu Załącznik 1 i 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 i 6   Zamawiający udostępnia do pobrania w formie archiwum .zip         - Decyzję Prezydenta Miasta Łodzi o warunkach zabudowy nr DAR-UA-VI.344.2012 z dnia 28.06.2012 r.,     - Postanowienia Miejskiego Konserwatora zabytków z 14 i 22 maja 2012 r.,     - Program prac konserwatorskich z lipca 2012 r.      - Ekspertyzę techniczną zespołu budynków,     - Ekspertyzę mykologiczną,     - Inwentaryzację architektoniczną obiektu,     - Koncepcję adaptacji zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura.   2012-08-06 Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (nr sprawy: 7/MEN/2012)

25 - 07 - 2012
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń                        z zakresu języka angielskiego biznesowego w ramach projektu: "Kobieta - skuteczny lider i menedżer", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” (nr sprawy: 7/MEN/2012), zawiadamia w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 - 4 Pzp., o wyborze najkorzystniejszej oferty..
czytaj więcej

Przetarg na sprzedaż samochodu

10 - 07 - 2012
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego.   Do pobrania: - Ogłoszenie o przetargu - Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.