KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (numerr sprawy 9/MEN/2013)

21 - 03 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz indywidualnego coachingu w ramach Bloków Szkoleniowych: „Umiejętności menedżerskie” i „Rozwój Osobisty” w projekcie „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”, realizowanym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.” (nr sprawy: 9/MEN/2013), zawiadamia w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1) – 4) Pzp., o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania nr 1 pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz indywidualnego coachingu w ramach Bloku Szkoleniowego: „Umiejętności menedżerskie”, w projekcie „Kobieta – skuteczny lider menedżer” realizowanym przez Łódzką
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (nr sprawy: 9/MEN/2013)

13 - 03 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz indywidualnego coachingu w ramach Bloków Szkoleniowych: „Umiejętności menedżerskie” i „Rozwój Osobisty” w projekcie „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”, realizowanym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.” (nr sprawy: 9/MEN/2013), zawiadamia w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1) – 4) Pzp., o wyborze najkorzystniejszej oferty  w zakresie Zadania nr 2 pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz indywidualnego coachingu w ramach Bloku Szkoleniowego: „Rozwój Osobisty”, w projekcie „Kobieta – skuteczny lider menedżer” realizowanym przez Łódzką
czytaj więcej

Konkurs ofert na kompleksowy nadzór inwestorski, inwestycji na Narutowicza 34

13 - 03 - 2013
Informujemy, że od dnia 13 marca br. do dnia 27 marca do godz. 10.00 ogłoszony został konkurs ofert na  pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie, zgodnie z art 25 i art 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w fazie realizacji robót budowlano – instalacyjnych pn. „Adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura w Łodzi przy ul. Narutowicza 34, działka nr 519/8, obręb nr S-01”, objętych dokumentacją projektową na obiekcie będącym w ewidencji zabytków nieruchomych.   Do pobrania: - ogłoszenie o zamówieniu   Pytanie: W związku z ogłoszonym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. konkursem ofert o wartości mniejszej niż 14.000 euro na pełnienie nadzoru
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (nr sprawy: 11/MEN/2013)

04 - 03 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn.: „Opracowanie, produkcja i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu: „Kobieta – skuteczny lider i menadżer”, realizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.” zawiadamia w trybie art. 92 ust. 2 Pzp., o wyborze najkorzystniejszej oferty (nr sprawy: 11/MEN/2013)..
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

20 - 12 - 2012
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A." zawiadamia w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp o wyborze najkorzystniejszej oferty..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.