KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Konkurs ofert na kompleksowy nadzór inwestorski, inwestycji na Narutowicza 34

13 - 03 - 2013
Informujemy, że od dnia 13 marca br. do dnia 27 marca do godz. 10.00 ogłoszony został konkurs ofert na  pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie, zgodnie z art 25 i art 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w fazie realizacji robót budowlano – instalacyjnych pn. „Adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura w Łodzi przy ul. Narutowicza 34, działka nr 519/8, obręb nr S-01”, objętych dokumentacją projektową na obiekcie będącym w ewidencji zabytków nieruchomych.   Do pobrania: - ogłoszenie o zamówieniu   Pytanie: W związku z ogłoszonym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. konkursem ofert o wartości mniejszej niż 14.000 euro na pełnienie nadzoru
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (nr sprawy: 11/MEN/2013)

04 - 03 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn.: „Opracowanie, produkcja i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu: „Kobieta – skuteczny lider i menadżer”, realizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.” zawiadamia w trybie art. 92 ust. 2 Pzp., o wyborze najkorzystniejszej oferty (nr sprawy: 11/MEN/2013)..
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

20 - 12 - 2012
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A." zawiadamia w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp o wyborze najkorzystniejszej oferty..
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

06 - 12 - 2012
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik 1A Załącznik 1B Załącznik 1C Załącznik 2 i 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6     Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.   Pytanie: Mam dwa pytania odnośnie pkt 7.1.3. SIWZ na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej ŁARR S.A.. W punkcie tym Zamawiający ustanawia obowiązek posiadania "doświadczenia w świadczeniu usług doradztwa prawnego na rzecz instytucji zajmującej się obsługą programów współfinansowanych ze środków z
czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż elementów metalowych znajdujących się w Łodzi przy ulicy Narutowicza 34

04 - 12 - 2012
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż elementów metalowych znajdujących się w Łodzi przy ulicy Narutowicza 34   Nazwa i siedziba sprzedającego:   Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA, 90-002 Łódź ul. Tuwima 22/26 Tel. 42 664 37 88, Fax 42 664 37 50 www.larr.lodz.pl, e-mail: t_cebertowicz@larr.lodz.pl   Przedmiot przetargu:   Sprzedaż elementów metalowych ( zgodnie z Załącznikiem nr 1), stanowiących odpad porozbiórkowy w kompleksie fabryczno – produkcyjnym, położonym na wyżej wskazanej nieruchomości.  Warunki przetargu:   W ramach kupna w/w elementów, Kupujący zobowiązany jest do: 1. demontażu elementów, jeśli zajdzie taka potrzeba, w celu ich zważenia przed złożeniem oferty, 2.  posiadania wagi, niezbędnej do oszacowania wagi elementów, 3. pozostawienia miejsca demontażu w stanie nie zagrażającym życiu ludzi i konstrukcji budynków, 4..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.