KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ

Og艂oszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 2/RPO W艁/2013

15 - 04 - 2013
Og艂oszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 2/RPO W艁/2013
czytaj wi臋cej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/RPO W艁/2013

08 - 04 - 2013
Zapytanie ofertowe na zakup noclegów w zwi膮zku z realizacj膮 projektu „Promocja przedsi臋biorstw z Województwa 艁ódzkiego poprzez organizacj臋 targów i misji gospodarczych celem ekspansji na 艣wiatowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO W艁, Gospodarka, Innowacyjno艣膰, Przedsi臋biorczo艣膰, Dzia艂anie III.2 Podnoszenie innowacyjno艣ci i konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstw. 
czytaj wi臋cej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/RPO W艁/2013

05 - 04 - 2013
Zapytanie ofertowe na zakup biletów lotniczych w zwi膮zku z realizacj膮 projektu „Promocja przedsi臋biorstw z Województwa 艁ódzkiego poprzez organizacj臋 targów i misji gospodarczych celem ekspansji na 艣wiatowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO W艁, Gospodarka, Innowacyjno艣膰, Przedsi臋biorczo艣膰, Dzia艂anie III.2 Podnoszenie innowacyjno艣ci i konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstw. 
czytaj wi臋cej

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA US艁UG臉 UDZIELENIA D艁UGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA 9.000.000,00 Z艁 nr 1/N/2013

02 - 04 - 2013
艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. og艂asza post臋powanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o warto艣ci powy偶ej 130.000 euro w my艣l art. 39-46 ustawy Prawo zamówie艅 publicznych. Przedmiotem przetargu jest us艂uga polegaj膮ca na udzieleniu i obs艂udze kredytu d艂ugoterminowego do wysoko艣ci 9.000.000,00 z艂 (s艂ownie: dziewi臋膰 milionów z艂otych), zwanego dalej w tre艣ci SIWZ – Kredytem, z przeznaczeniem na realizacj臋 inwestycji pn. „Adaptacja zespo艂u fabryczno-rezydencjonalnego na biura w 艁odzi przy ul. Narutowicza 34, dzia艂ka nr 519/8, obr臋b nr S-01”.Og艂oszenie o przetargu umieszczono w: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urz臋dowego Unii Europejskiej (Dyrektywa 2004/18/WE)   do pobrania: - Og艂oszenie o Zamówieniu - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumenty
czytaj wi臋cej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (numerr sprawy 9/MEN/2013)

21 - 03 - 2013
艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 艁ód藕 – Zamawiaj膮cy w post臋powaniu prowadzonym w trybie zapytania o cen臋 pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie szkole艅 oraz indywidualnego coachingu w ramach Bloków Szkoleniowych: „Umiej臋tno艣ci mened偶erskie” i „Rozwój Osobisty” w projekcie „Kobieta – skuteczny lider i mened偶er”, realizowanym przez 艁ódzk膮 Agencj臋 Rozwoju Regionalnego S.A.” (nr sprawy: 9/MEN/2013), zawiadamia w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1) – 4) Pzp., o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania nr 1 pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie szkole艅 oraz indywidualnego coachingu w ramach Bloku Szkoleniowego: „Umiej臋tno艣ci mened偶erskie”, w projekcie „Kobieta – skuteczny lider mened偶er” realizowanym przez 艁ódzk膮
czytaj wi臋cej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.