KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 1/RPO WŁ/2013

25 - 04 - 2013
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 1/RPO WŁ/2013
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 3/RPO WŁ/2013 – korekta

25 - 04 - 2013
W związku z korektą zapytania ofertowego nr 3/RPO WŁ/2013 (korekta dotyczy pkt. 5 – Wycena powinna także zawierać koszty niezbędnych usług technicznych (takich jak: prąd, sprzątanie itp.)) informujemy, iż termin złożenia oferty uległ wydłużeniu do 22 kwietnia do godz. 15:00. 
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 3/RPO WŁ/2013

25 - 04 - 2013
Zapytanie ofertowe: organizacja stoiska targowego na targach Sial China w Shanghaju w dniach 7-9 maja 2013 r. Stoisko targowe o wymiarach 24 m2 , narożne, otwarte z dwóch stron w związku z realizacją projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.    
czytaj więcej

Przetarg ograniczony na remont i adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura (numer sprawy 2/N/2013)

22 - 04 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Łodzi ogłasza przetarg ograniczony na: Remont i adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura. Kompleks zlokalizowany jest w Łodzi przy ul. Narutowicza 34.   do pobrania: - Ogłoszenie o Zamówieniu - Formulkarz wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu - Załącznik nr 1 i 2 - Załącznik nr 3 - Załącznik nr 4 - Załącznik nr 5 i 6   2013-04-30 Działając w oparciu art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści SIWZ - Odpowiedzi na pytania   2013-05-09   Lista Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na roboty budowlane pn.  Adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura w Łodzi przy ul. Narutowicza 34,
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 2/RPO WŁ/2013

15 - 04 - 2013
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 2/RPO WŁ/2013
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.