KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ

Zapytanie ofertowe na zakup nocleg贸w

21 - 06 - 2013
Zapytanie ofertowe na zakup noclegów w zwi膮zku z realizacj膮 projektu „Promocja przedsi臋biorstw z Województwa 艁ódzkiego poprzez organizacj臋 targów i misji gospodarczych celem ekspansji na 艣wiatowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO W艁, Gospodarka, Innowacyjno艣膰, Przedsi臋biorczo艣膰, Dzia艂anie III.2 Podnoszenie innowacyjno艣ci i konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstw..
czytaj wi臋cej

Rozpocz臋cie dialogu technicznego, numer sprawy 4/N/2013

03 - 06 - 2013
艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A , og艂asza rozpocz臋cie dialogu technicznego, poprzedzaj膮ce og艂oszenie post臋powania w sprawie wyboru Wykonawcy us艂ugi  „Udzielenie i obs艂uga kredytu d艂ugoterminowego do wysoko艣ci 9.000.000,00 z艂”   do pobrania: - og艂oszenie o dialogu technicznym - wniosek o dopuszczenie do dialogu
czytaj wi臋cej

Zmiana terminu sk艂adania ofert w przetargu nieograniczonym na us艂ug臋 udzielenia d艂ugoterminowego kredytu bankowego na 9.000.000,00 Z艁 nr 1/N/2013

13 - 05 - 2013
Dzia艂aj膮c w oparciu art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawa zamówie艅 publicznych Zamawiaj膮cy dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminów sk艂adania ofert, wniesienia wadium i terminu otwarcia ofert.   Termin sk艂adania ofert i wniesienia wadium up艂ywa w dniu 29.05.2013 o godz. 12.00. Termin otwarcia ofert: 29.05.2013 o godz. 13.00.   do pobrania: - informacja o modyfikacji SIWZ
czytaj wi臋cej

Wyniki naboru firm do udzia艂u w wyje藕dzie na mi臋dzynarodowe targi SIAL China w Szanghaju

30 - 04 - 2013
Informacja o wyborze firm bior膮cych udzia艂 w wyje藕dzie na  mi臋dzynarodowe targi SIAL China w Szanghaju w dniach 4-10  maja 2013 r. organizowanego przez 艁ódzk膮 Agencj臋 Rozwoju Regionalnego SA w ramach projektu „Promocja przedsi臋biorstw z Województwa 艁ódzkiego poprzez organizacj臋 targów i misji gospodarczych celem ekspansji na 艣wiatowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ra mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 艁ódzkiego na lata 2007-2013 艁ódzka Agencja  Rozwoju  Regionalnego SA w ramach projektu „Promocja przedsi臋biorstw z Województwa 艁ódzkiego poprzez organizacj臋 targów i misji gospodarczych celem ekspansji na  艣wiatowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 艁ódzkiego na lata 2007  -  2013, O艣 Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjno艣膰, Przedsi臋biorczo艣膰, Dzia艂anie III.2 Podnoszenie innowacyjno艣ci i konkurencyjno艣ci
czytaj wi臋cej

UZUPE艁NIAJ膭CY nab贸r firm z 艁贸dzkiem do udzia艂u w wyje藕dzie na Mi臋dzynarodowe Targi SIAL CHINA 2013

30 - 04 - 2013
Uprzejmie informujemy, 偶e od dnia dzisiejszego tj. 04.04.2013 do dnia 11.04.2013 prowadzimy UZUPE艁NIAJ膭CY nabór firm z terenu Województwa 艁ódzkiego do udzia艂u w wyje藕dzie na Mi臋dzynarodowe Targi SIAL CHINA 2013, które odb臋d膮 si臋 w dniach 7-9 maja 2013r. w Szanghaju (Chiny) Istnieje mo偶liwo艣膰 dofinansowania do 50% kosztów udzia艂u w wydarzeniu, w zwi膮zku z realizowanym przez 艁ódzk膮 Agencj臋 Rozwoju Regionalnego S.A. projektem „Promocja przedsi臋biorstw z Województwa 艁ódzkiego poprzez organizacj臋 targów i misji gospodarczych celem ekspansji na 艣wiatowe rynki zagraniczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 艁ódzkiego na lata 2007 -2013.                                                            W ramach organizowanego przez 艁ódzk膮 Agencj臋 Rozwoju Regionalnego S.A. wyjazdu oferujemy: Kompleksow膮 organizacj臋 przelotu i
czytaj wi臋cej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.