KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Rozpoczęcie dialogu technicznego, numer sprawy 4/N/2013

03 - 06 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A , ogłasza rozpoczęcie dialogu technicznego, poprzedzające ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy usługi  „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 9.000.000,00 zł”   do pobrania: - ogłoszenie o dialogu technicznym - wniosek o dopuszczenie do dialogu
czytaj więcej

Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na usługę udzielenia długoterminowego kredytu bankowego na 9.000.000,00 ZŁ nr 1/N/2013

13 - 05 - 2013
Działając w oparciu art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminów składania ofert, wniesienia wadium i terminu otwarcia ofert.   Termin składania ofert i wniesienia wadium upływa w dniu 29.05.2013 o godz. 12.00. Termin otwarcia ofert: 29.05.2013 o godz. 13.00.   do pobrania: - informacja o modyfikacji SIWZ
czytaj więcej

Wyniki naboru firm do udziału w wyjeździe na międzynarodowe targi SIAL China w Szanghaju

30 - 04 - 2013
Informacja o wyborze firm biorących udział w wyjeździe na  międzynarodowe targi SIAL China w Szanghaju w dniach 4-10  maja 2013 r. organizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego SA w ramach projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ra mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Łódzka Agencja  Rozwoju  Regionalnego SA w ramach projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na  światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007  -  2013, Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności
czytaj więcej

UZUPEŁNIAJĄCY nabór firm z Łódzkiem do udziału w wyjeździe na Międzynarodowe Targi SIAL CHINA 2013

30 - 04 - 2013
Uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego tj. 04.04.2013 do dnia 11.04.2013 prowadzimy UZUPEŁNIAJĄCY nabór firm z terenu Województwa Łódzkiego do udziału w wyjeździe na Międzynarodowe Targi SIAL CHINA 2013, które odbędą się w dniach 7-9 maja 2013r. w Szanghaju (Chiny) Istnieje możliwość dofinansowania do 50% kosztów udziału w wydarzeniu, w związku z realizowanym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projektem „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013.                                                            W ramach organizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. wyjazdu oferujemy: Kompleksową organizację przelotu i
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 3/RPO WŁ/2013

25 - 04 - 2013
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 3/RPO WŁ/2013
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.