KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO STOISKA TARGOWEGO NA TARGACH EXPO REAL 2/PR/RPO WŁ/2013

15 - 07 - 2013
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu architektonicznego stoiska targowego na targach EXPO REAL w Monachium w dniach 7-9 października 2013r. wraz z dokładnym opisem technicznych warunków zabudowy w ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego  
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYGOTOWANIE KREACJI GRAFICZNEJ 1/PR/RPO WŁ/2013

15 - 07 - 2013
Zapytanie ofertowe na przygotowanie kreacji graficznej, koncepcji i projektów graficznych na potrzeby organizowanych eventów w ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw..
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 5/KAZ/RPO WŁ/2013

02 - 07 - 2013
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 5/KAZ/RPO WŁ/2013
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony 4/N/2013 na usługę udzielenia długoterminowego kredytu bankowego na 9 000 000,00 PLN

02 - 07 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego do wysokości 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych), z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura w Łodzi przy ul. Narutowicza 34, działka nr 519/8, obręb nr S-01”.   do pobrania: - informacja o ogłoszeniu - specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załączniki (archiwum .zip 112MB, aktualizacja: 2013-07-24)
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na zakup noclegów

21 - 06 - 2013
Zapytanie ofertowe na zakup noclegów w związku z realizacją projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.