KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Wyjaśnienia w zakresie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie dotyczące postępowania przetargowego nr 4/N/2013

24 - 07 - 2013
Działając w oparciu art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   Pytania i odpowiedzi:     Sprawozdania finansowego za I kw. 2013 r. oraz za ostatni pełny miesiąc 2013 r. i analogiczny okres roku 2012. Odpowiedź: Bilans za okres 01.01. 2013 – 30.06. 2013 stanowi załącznik nr 36 do SIWZ   Harmonogram finansowo-rzeczowy przedsięwzięcia inwestycyjnego. Odpowiedź: Harmonogram finansowo – rzeczowy zostanie przedłożony do Banku nie później niż miesiąc od podpisania umowy z generalnym wykonawcą   Strukturę finansową inwestycji wraz z dokumentami potwierdzające źródła finansowania inwestycji – wkład własny, dotacje, pożyczki Odpowiedź: Sposób pokrycia nakładów inwestycyjnych opisano na
czytaj więcej

KOREKTA ZAPYTANIA Nr 2/PR/RPO WŁ/2013 dotyczącym wykonania projektu architektonicznego stoiska targowego

22 - 07 - 2013
W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym numer Nr 2/PR/RPO WŁ/2013 dotyczącym wykonania projektu architektonicznego stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium w dniach 7-9 października 2013r. wraz z dokładnym opisem technicznym warunków zabudowy, uprzejmie informujemy, że dokonujemy korekty  w punkcie 7. Zmieniony zapis brzmi: 7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień na terenie Europy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) lub innych instytucji w tym z sektora biznesowego (udokumentowane referencjami – minimum 3),     Korekta zapytania TUTAJ (zapytanie + załącznik)
czytaj więcej

KOREKTA ZAPYTANIA Nr 1/PR/RPO WŁ/2013 dotyczącym przygotowania kreacji graficznej

19 - 07 - 2013
W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym numer Nr 1/PR/RPO WŁ/2013 dotyczącym przygotowania kreacji graficznej, koncepcji i projektów graficznych na potrzeby organizowanych przez zleceniodawcę eventów uprzejmie informujemy, że dokonujemy korekty  w punkcie 5.1. d) (wykreślono słowo „rzutu”) Prawidłowy zapis brzmi: d. Stoisko promocyjne o wymiarach 3x2 m oparte na mobilnym systemie promocyjnym     Korekta zapytania TUTAJ..
czytaj więcej

KOREKTA zapytania Nr 4/PR/RPO WŁ/2013 dotyczącym organizacji przelotu dla uczestników wyjazdu na targi Expo Real w Monachium

18 - 07 - 2013
W związku z ogłoszonym zapytaniem numer Nr 4/PR/RPO WŁ/2013 dotyczącym organizacji przelotu dla uczestników wyjazdu na targi Expo Real w Monachium w dniach 5-9 października 2013 r. na trasie Warszawa-Monachium-Warszawa uprzejmie informujemy, że w zapytaniu pojawił się błąd w punkcie 5a) (błędnie podany miesiąc lotu) Prawidłowy zapis brzmi: a) Przelot na linii Warszawa-Monachium-Warszawa - wylot z Warszawy: 5 października 2013r. - wylot z Monachium: 9 października 2013r.   Korekta zapytania TUTAJ
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ NOCLEGU DLA UCZESTNIKÓW WYJAZDU NA TARGI EXPO REAL w MONACHIUM

18 - 07 - 2013
Zapytanie ofertowe na organizację noclegu dla uczestników wyjazdu na Targi Expo Real w Monachium w dniach 5-9 października r. w ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.