KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Zapytanie Nr 8/PR/RPO WŁ/2013 na produkcję prezentacji multimedialnej

08 - 08 - 2013
Zapytanie ofertowe na produkcję prezentacji multimedialnej w związku z udziałem w  Forum Ekonomicznego w Krynicy, 3-5 września 2013 r.,  w ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
czytaj więcej

Zapytanie Nr 6/PR/RPO WŁ/2013 na produkcję notesów

08 - 08 - 2013
Zapytanie ofertowe na produkcję notesów w związku z udziałem w  Forum Ekonomicznego w Krynicy, 3-5 września 2013 r.,  w ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego    
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe Nr 7/RPO WŁ/2013 na produkcję gadżetu reklamowego – drewniane jo-jo z grawerem- na potrzeby udziału w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniach 3-5 września 2013 r.

07 - 08 - 2013
Zapytanie ofertowe na usługę produkcji gadżetu reklamowego – drewniane jo-jo z grawerem- na potrzeby udziału w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniach 3-5 września 2013 r.,  w ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe Nr 5/RPO WŁ/2013 na usługę wynajmu 3 hostess na czas trwania Forum Ekonomicznego w Krynicy

07 - 08 - 2013
Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu 3 hostess na czas trwania Forum Ekonomicznego w Krynicy, 3-5 września 2013 r.,  w ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 2/PR/RPO WŁ/2013

06 - 08 - 2013
W ramach wyboru Wykonawcy usługi „wykonanie projektu architektonicznego stoiska targowego na targach Expo Real  w Monachium w dniach 7-9 października 2013 r. wraz z dokładnym opisem technicznym warunków zabudowy” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu pn. „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – marketing i promocja produktów i „marek” regionalnych i lokalnych, otrzymano łącznie 9 ofert, spełniających wymogi zapisanew zapytaniu ofertowym   EXPO-GROUP s.c. ul. Bonarka 21 30-415 Kraków   Polexpo Exhibitions Sp. z o.o. Ul..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.