KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego Nr 7/RPO WŁ/2013

19 - 08 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania „produkcja drewnianego jo-jo z grawerem” na potrzeby udziału zamawiającego w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniach 3-5 września 2013 r,  w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki - kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano 14 ofert.   Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert uznano za najkorzystniejszą i dokonano wyboru wykonawcy
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 4.2/KAZ/RPO WŁ/2013

14 - 08 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania „organizacja przelotu dla uczestników misji do Kazachstanu w związku z udziałem w  Polskiej Wystawy Narodowej w Aktobe, Kazachstan w dniach 29.09-04.10.2013 r.” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano cztery oferty.   Biuro Turystyczne Gromada Biuro Podróży WANDI „Na
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony nr 3/N/2013 na PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA „ADAPTACJA ZESPOŁU FABRYCZNO-REZYDENCJONALNEGO NA BIURA W ŁODZI PRZY UL. NARUTOWICZA 34”

12 - 08 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA „ADAPTACJA ZESPOŁU FABRYCZNO-REZYDENCJONALNEGO NA BIURA W ŁODZI PRZY UL. NARUTOWICZA 34” nr sprawy 3/N/2013 do pobrania: - ogłoszenie o zamówieniu - specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2 - wzór umowy   Odpowiedzi na pytania:   Działając w oparciu art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Pytania i odpowiedzi: 1)  W związku z powstałą wątpliwością odnośnie zakresu posiadanego doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego zgodnie z warunkami SIWZ a z drugiej strony z opisami w tabeli - z załącznika Wykaz usług, prosimy o
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 9/PR/RPO WŁ/2013 na produkcję stoiska promocyjnego na potrzeby udziału w Forum Ekonomicznym w Krynicy 3-5 września 2013 r.

09 - 08 - 2013
Zapytanie ofertowe nr 9/PR/RPO WŁ/2013 na produkcję stoiska promocyjnego na potrzeby udziału w Forum Ekonomicznym w Krynicy 3-5 września 2013 r.,  w ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 4/N/2013

09 - 08 - 2013
W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę udzielenia długoterminowego kredytu bankowego na 9.000.000,00 zł" - 4/N/2013, działając w oparciu o art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że wygrała oferta:   numer oferty: 1 firma (nazwa): Bank Millennium Spółka Akcyjna adres: ul. Stanisława Żaryna 2 A, 02-593 Warszawa   Uzasadnienie wyboru Jedyna oferta   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 4/N/2013..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.