KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym 2/N/2013

22 - 08 - 2013
Dotyczy postępowania przetargowego na „Adaptację zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura w Łodzi przy ul. Narutowicza 34, działka nr 519/8, obręb nr S-01” - 2/N/2013.            W związku z przedmiotowym postępowaniem o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, działając w oparciu  o art. 92 tej ustawy informujemy, że wygrała oferta:   numer oferty:       1 firma (nazwa):      SKANSKA S.A.            adres:     ul. Gen. J. Zajączka 9,  01-518 Warszawa   Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena, największa ilość punktów wg kryterium SIWZ.   Streszczenie ocen i porównanie złożonych ofert   Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg
czytaj więcej

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego Nr 8/PR/RPO WŁ/2013

20 - 08 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania „produkcja prezentacji multimedialnej” na potrzeby udziału zamawiającego w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniach 3-5 września 2013 r.,  w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki - kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano 2 oferty.   Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert uznano za najkorzystniejszą i dokonano wyboru wykonawcy – firma
czytaj więcej

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego Nr 6/PR/RPO WŁ/2013

20 - 08 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania „produkcja notesu” na potrzeby udziału zamawiającego w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniach 3-5 września 2013 r.,  w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano 3 oferty.   Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert uznano za najkorzystniejszą i dokonano wyboru
czytaj więcej

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego Nr 9/PR/RPO WŁ/2013

20 - 08 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania „wykonanie stoiska promocyjnego” na potrzeby udziału zamawiającego w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniach 3-5 września 2013 r,  w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano 5 ofert.   Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert uznano za najkorzystniejszą i dokonano
czytaj więcej

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego Nr 5/RPO WŁ/2013

20 - 08 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania „usługa wynajmu 3 hostess” na potrzeby udziału zamawiającego w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniach 3-5 września 2013 r,  w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki - kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano 3 oferty.   Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert uznano za najkorzystniejszą i dokonano wyboru wykonawcy –
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.