KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ

Przetarg nieograniczony na 鈥濳ompleksowe wykonanie i demonta偶 stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 7 – 9 pa藕dziernika 2013 r., wraz z transportem materia艂贸w na podstawie za艂膮czonego opisu technicznego warunk贸w zabudowy鈥. Nr sprawy

29 - 08 - 2013
艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. og艂asza przetarg nieograniczony na Kompleksowe wykonanie i demonta偶 stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium,  w dniach 7 - 9 pa藕dziernika 2013 r., wraz z transportem materia艂ów na podstawie za艂膮czonego opisu technicznego warunków zabudowy. Nr sprawy: 10/PR/RPO W艁/2013.   do pobrania: - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - WYJA艢NIENIE I ZMIANA TRE艢CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZMIANA OG艁OSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIE艃 PUBLICZNYCH - Z膮艂膮czniki 1-8 (.zip)
czytaj wi臋cej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post臋powaniu przetargowym 3/N/2013

29 - 08 - 2013
Dotyczy post臋powania przetargowego na „Pe艂nienie nadzoru inwestorskiego dla zadania - Adaptacja zespo艂u fabryczno-rezydencjonalnego na biura w 艁odzi przy ul. Narutowicza 34” - 3/N/2013            W zwi膮zku z przedmiotowym post臋powaniem o warto艣ci mniejszej od kwot okre艣lonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówie艅 publicznych, dzia艂aj膮c w oparciu  o art. 92 tej ustawy informujemy, 偶e wygra艂a oferta:   numer oferty:       5 firma (nazwa):      OBIZ Obs艂uga Budownictwa i Zarz膮dzania Andrzej Nagórny            adres:     S艂awsk 224, 62-586 Rzgów   Uzasadnienie wyboru: Najni偶sza cena, najwi臋ksza ilo艣膰 punktów wg kryterium SIWZ.   Streszczenie ocen i porównanie z艂o偶onych ofert   Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg
czytaj wi臋cej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post臋powaniu przetargowym 2/N/2013

22 - 08 - 2013
Dotyczy post臋powania przetargowego na „Adaptacj臋 zespo艂u fabryczno-rezydencjonalnego na biura w 艁odzi przy ul. Narutowicza 34, dzia艂ka nr 519/8, obr臋b nr S-01” - 2/N/2013.            W zwi膮zku z przedmiotowym post臋powaniem o warto艣ci mniejszej od kwot okre艣lonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówie艅 publicznych, dzia艂aj膮c w oparciu  o art. 92 tej ustawy informujemy, 偶e wygra艂a oferta:   numer oferty:       1 firma (nazwa):      SKANSKA S.A.            adres:     ul. Gen. J. Zaj膮czka 9,  01-518 Warszawa   Uzasadnienie wyboru: Najni偶sza cena, najwi臋ksza ilo艣膰 punktów wg kryterium SIWZ.   Streszczenie ocen i porównanie z艂o偶onych ofert   Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg
czytaj wi臋cej

Og艂oszenie o wyniku zapytania ofertowego Nr 8/PR/RPO W艁/2013

20 - 08 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania 鈥瀙rodukcja prezentacji multimedialnej鈥 na potrzeby udzia艂u zamawiaj膮cego w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniach 3-5 wrze艣nia 2013 r., 聽w ramach prowadzonego przez Zamawiaj膮cego projektu 鈥濺egion 艁贸dzki - kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i mi臋dzynarodowej鈥, realizowanego w ramach: O艣 Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjno艣膰, Przedsi臋biorczo艣膰, Dzia艂anie III.2 Podnoszenie innowacyjno艣ci i konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstw - projekty dotycz膮ce udzia艂u lub organizacji udzia艂u w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granic膮, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艂贸dzkiego na lata 2007-2013 otrzymano 2 oferty.   Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert uznano za najkorzystniejsz膮 i dokonano wyboru wykonawcy 鈥 firma
czytaj wi臋cej

Og艂oszenie o wyniku zapytania ofertowego Nr 6/PR/RPO W艁/2013

20 - 08 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania „produkcja notesu” na potrzeby udzia艂u zamawiaj膮cego w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniach 3-5 wrze艣nia 2013 r.,  w ramach prowadzonego przez Zamawiaj膮cego projektu „Promocja przedsi臋biorstw z Województwa 艁ódzkiego poprzez organizacj臋 targów i misji gospodarczych celem ekspansji na 艣wiatowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach: O艣 Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjno艣膰, Przedsi臋biorczo艣膰, Dzia艂anie III.2 Podnoszenie innowacyjno艣ci i konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstw - projekty dotycz膮ce udzia艂u lub organizacji udzia艂u w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granic膮, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 艂ódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano 3 oferty.   Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert uznano za najkorzystniejsz膮 i dokonano wyboru
czytaj wi臋cej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.