KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Zapytanie ofertowe nr 14/PR/RPO WŁ/2013 na produkcję materiałów informacyjnych na potrzeby udziału w targach Expo Real w Monachium 7-9 października 2013r.

30 - 08 - 2013
Zapytanie ofertowe nr 14/PR/RPO WŁ/2013 na produkcję materiałów informacyjnych na potrzeby udziału w targach Expo Real w Monachium 7-9 października 2013r.,  w ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 13/PR/RPO WŁ/2013 na produkcję strony www na potrzeby udziału w targach Expo Real w Monachium 7-9 października 2013r

30 - 08 - 2013
Zapytanie ofertowe nr 13/PR/RPO WŁ/2013 na produkcję strony www na potrzeby udziału w targach Expo Real w Monachium 7-9 października 2013r.,  w ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 12/PR/RPO WŁ/2013 na produkcję welurowej poduszki podróżnej na potrzeby udziału w targach Expo Real w Monachium 7-9 października 2013r.

30 - 08 - 2013
Zapytanie ofertowe nr 12/PR/RPO WŁ/2013 na produkcję welurowej poduszki podróżnej na potrzeby udziału w targach Expo Real w Monachium 7-9 października 2013r.,  w ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na „Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 7 – 9 października 2013 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków zabudowy”. Nr sprawy

29 - 08 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium,  w dniach 7 - 9 października 2013 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków zabudowy. Nr sprawy: 10/PR/RPO WŁ/2013.   do pobrania: - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZMIANA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Ząłączniki 1-8 (.zip)
czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym 3/N/2013

29 - 08 - 2013
Dotyczy postępowania przetargowego na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania - Adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura w Łodzi przy ul. Narutowicza 34” - 3/N/2013            W związku z przedmiotowym postępowaniem o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, działając w oparciu  o art. 92 tej ustawy informujemy, że wygrała oferta:   numer oferty:       5 firma (nazwa):      OBIZ Obsługa Budownictwa i Zarządzania Andrzej Nagórny            adres:     Sławsk 224, 62-586 Rzgów   Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena, największa ilość punktów wg kryterium SIWZ.   Streszczenie ocen i porównanie złożonych ofert   Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.