KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Informacja o braku ofert w postępowaniu nr 11/PR/RPO WŁ/2013

18 - 09 - 2013
W związku z zapytaniem ofertowym nr 11/PR/RPO WŁ/2013 : usługa wynajmu 3 hostess na czas trwania targów EXPO REAL w Monachium w dniach 7-9 października 2013 r. informujemy, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa  Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego  
czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 15/PR/RPO WŁ/2013

18 - 09 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: usługa wynajmu tłumaczy na potrzeby udziału w targach Expo Real 2013 w Monachium w dniach 7-9 października 2013 r., (nr sprawy: 15/PR/RPO WŁ/2013), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty:   NAZWA (FIRMA), albo imię i nazwisko, SIEDZIBA  albo adres zamieszkania i ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO   Eureka Organizacja Konferencji i Szkoleń, ul. Wierzbowa 3/1, 15-743 Białystok     UZASADNIENIE WYBORU OFERTY Oferta powyżej wskazanego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny przeprowadzonej przez
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 2/CHN/PRO WŁ/2013

18 - 09 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania jest „organizacja przelotu (zakup biletów lotniczych) dla uczestników misji gospodarczej do Chengdu w związku w udziałem w VIII Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej UE-Chiny, w dniach 21.10-23.10.2013 r.” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano pięć
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 17/PR/RPO WŁ/2013 na wynajem hostess na potrzeby udziału w targach Expo Real w Monachium 7-9 października 2013 r.

11 - 09 - 2013
Zapytanie ofertowe nr 17/PR/RPO WŁ/2013 na wynajem hostess na potrzeby udziału w targach Expo Real w Monachium 7-9 października 2013r.,  w ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego 6/KAZ/RPO WŁ/2013

11 - 09 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania „przygotowanie projektu katalogu, wydruk katalogu w ilości 500 szt., tłumaczenie zawartej treści w katalogu na język rosyjski” dla uczestników misji gospodarczej do Kazachsatnu w związku z udziałem w Polskiej Wystawy Narodowej w Aktobe, Kazachstan w dniach 29.09-04.10.2013 r.” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.