KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Zaproszenie do składania ofert na wynajęcie sali szkoleniowej i obsługę cateringową

19 - 11 - 2013
2013-11-06 14:25:16 W związku z realizacją przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A projektu „Złota 30tka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, zapraszamy do udziału w konkursie ofert na wynajem sali szkoleniowej i obsługę cateringową szkolenia.   Ofertę należy złożyć do dnia 21.11.2013 do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego - ŁARR S.A.,  sekretariat VII piętro.   Do pobrania: - ogłoszenie o zamówieniu - załączniki 1-3
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 4/CHN/RPO/2013 na przygotowanie projektu, tłumaczenie treści i wydruk katalogu

30 - 09 - 2013
Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu, wydruk katalogu w ilości 500 szt., wraz z tłumaczeniem zawartej treści w katalogu na język chiński (nr 4/CHN/RPO/2013),  w związku z realizacją  projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. 
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 3/CHN/RPO/2013 na zakup biletów lotniczych

19 - 09 - 2013
Zapytanie ofertowe na zakup biletów lotniczych w związku z realizacją projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw..
czytaj więcej

Informacja o braku ofert w postępowaniu nr 11/PR/RPO WŁ/2013

18 - 09 - 2013
W związku z zapytaniem ofertowym nr 11/PR/RPO WŁ/2013 : usługa wynajmu 3 hostess na czas trwania targów EXPO REAL w Monachium w dniach 7-9 października 2013 r. informujemy, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa  Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego  
czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 15/PR/RPO WŁ/2013

18 - 09 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: usługa wynajmu tłumaczy na potrzeby udziału w targach Expo Real 2013 w Monachium w dniach 7-9 października 2013 r., (nr sprawy: 15/PR/RPO WŁ/2013), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty:   NAZWA (FIRMA), albo imię i nazwisko, SIEDZIBA  albo adres zamieszkania i ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO   Eureka Organizacja Konferencji i Szkoleń, ul. Wierzbowa 3/1, 15-743 Białystok     UZASADNIENIE WYBORU OFERTY Oferta powyżej wskazanego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny przeprowadzonej przez
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.