KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Zapytanie ofertowe 1/GU/2014 – Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego dla pojazdów służbowych Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

03 - 03 - 2014
Zapytanie ofertowe 1/GU/2014 - Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego dla pojazdów służbowych Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.   do pobrania:   Ogłoszenie-na-zakup-paliwa-do-samochodów-służbowych ŁARR Załącznik Nr 1 do oferty Załącznik Nr 2 do oferty Załącznik nr 3 do oferty Załącznik Nr 4 umowa
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej ŁARR S.A. nr postępowania 1/WKA/UP/2013

30 - 12 - 2013
Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.”   do pobrania: zawiadomienie o wyborze oferty 1-wka-up-2013
czytaj więcej

Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ postępowania 1/WKA/UP/2013

10 - 12 - 2013
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., sygnatura postępowania: 1/WKA/UP/2013.   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm), uprzejmie informuję, że dnia 6 grudnia 2013 roku w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został wniesiony wniosek o następującej treści:   „Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie kompleksowej obsługi prawnej, obejmującej działalność statutową, realizację programów zleconych ŁARR S.A. przez PARP, obsługę funduszy pożyczkowych i doręczeniowych ŁARR. W załącznikach nr
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony 1/WKA/UP/2013 na obsługę prawną

29 - 11 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na „Prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – sygnatura postępowania 1/WKA/UP/2013.   do pobrania: - ogłoszenie o zamówieniu - specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na wynajęcie sali szkoleniowej i obsługę cateringową

19 - 11 - 2013
2013-11-06 14:25:16 W związku z realizacją przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A projektu „Złota 30tka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, zapraszamy do udziału w konkursie ofert na wynajem sali szkoleniowej i obsługę cateringową szkolenia.   Ofertę należy złożyć do dnia 21.11.2013 do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego - ŁARR S.A.,  sekretariat VII piętro.   Do pobrania: - ogłoszenie o zamówieniu - załączniki 1-3
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.