KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Unieważnienie zapytania ofertowego Nr DA/GU-3/2014

28 - 03 - 2014
Niniejszym unieważniamy zapytanie ofertowe z dnia 18 marca 2014 r. nr DA/GU-3/2014 na zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zgodnie z zapisem zapytania ofertowego w Rozdz. VII punkt 4.   Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedz na w/w zapytania ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.   do pobrania: Unieważnienie zapytania ofertowego
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony Nr 1/PR/RPO WŁ/2014

27 - 03 - 2014
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ogłasza przetarg nieograniczony na „Kompleksowe wykonanie usług projektowania (wraz z przygotowaniem) oraz wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych wraz z usługami towarzyszącymi na potrzeby działań realizowanych przez ŁARR S.A.”   Dokumenty do pobrania: Ogloszenie_o_zamowieniu_BZP SIWZ Zal_nr_1_do_OPZ_Key Visual_LARR2013 Zal_nr_1_do_SIWZ_OPZ Zal_nr_2_do_SIWZ_FORMULARZ OFERTOWY Zal_nr_3_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 22 ust 1 Zal_nr_4_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 24 ust. 1 Zal_nr_5_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_ art 24 ust 1 pkt 2 Zal_nr_6_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_o przyn. do grupy kap. Zal_nr_7_do_SIWZ_WYKAZ OSÓB Zal_nr_8_do_SIWZ_WYKAZ USŁUG Zal_nr_9_do_SIWZ_PROJEKT_UMOWY   2014-04-01: Odpowiedz_Zamawiajacego   2014-04-17: Unieważnienie_postępowania  
czytaj więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego Nr 2/GU/2014

20 - 03 - 2014
Niniejszym unieważniamy zapytanie ofertowe z dnia 12 marca 2014 r. nr 2/GU/2014  na bezgotówkowy zakup paliwa płynnego dla pojazdów służbowych Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zamawiający informuje, iż do dnia składania ofert tj. 19.03.2014 r. nie wpłynęła żadna oferta.   do pobrania: Unieważnienie zapytania ofertowego
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe Nr DA/GU-3 /2014

19 - 03 - 2014
Uprzejmie informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę artykułów biurowych. Wykaz asortymentowy oraz szczegółowy opis wymagań jakościowych dla poszczególnych artykułów został zawarty w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 26.03.2014 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. Do realizacji zostanie przyjęta oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym Nr DA/GU-3/2014.   Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania, którzy złożyli oferty i  umieści informacje na stronie internetowej.   Do pobrania: Zaproszenie do
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 2/GU/2014 – Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego dla pojazdów służbowych Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

12 - 03 - 2014
Zapytanie ofertowe 2/GU/2014 – Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego dla pojazdów służbowych Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.   do pobrania:   Zapytanie ofertowe Zaproszenie do składania ofert Załącznik Nr 1 formularz cenowy Załącznik Nr 2 oswiadczenie    
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.