KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Zapytanie ofertowe nr DA/GU-6/2014

24 - 04 - 2014
Uprzejmie informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na bezgotówkowy zakup paliwa płynnego dla pojazdów służbowych. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o przesłanie swojej oferty do dnia 30.04.2014 r. do godz. 10:00 zgodnie z Rozdz. V zapytania ofertowego.   Załączniki: Zapytanie ofertowe na zakup paliwa     2014-05-15 Zawiadomienie o wyborze oferty
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony nr 2/PR/RPO WŁ/2014

18 - 04 - 2014
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ogłasza przetarg nieograniczony na „Kompleksowe wykonanie usług projektowania (wraz z przygotowaniem) oraz wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych wraz z usługami towarzyszącymi na potrzeby działań realizowanych przez ŁARR S.A.”, nr sprawy 2/PR/RPO WŁ/2014.   Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu_BZP SIWZ Zal_nr_1_do_SIWZ_OPZ Zal_nr_1_do_OPZ_Key Visual_LARR2013 Zal_nr_2_do_SIWZ_FORMULARZ OFERTOWY Zal_nr_3_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 22 ust 1 Zal_nr_4_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 24 ust. 1 Zal_nr_5_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_ art 24 ust 1 pkt 2 Zal_nr_6_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_o przyn. do grupy kap. Zal_nr_7_do_SIWZ_WYKAZ OSÓB Zal_nr_8_do_SIWZ_WYKAZ USŁUG Zal_nr_9_do_SIWZ_PROJEKT_UMOWY   2014-04-22: Zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. Nr 1 do SIWZ)   2014-04-24: ZMIANA SIWZ Odpowiedz na zapytanie Wykonawcy   2014-04-28: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 1/KATOWICE/PR/RPO WŁ/2014

15 - 04 - 2014
W ramach wyboru wykonawcy zadania „wynajmu 3 hostess na czas trwania Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w dniach 7-9 maja 2014 r. ” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki- kluczowy partner”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano trzy oferty.   Agencja Hostess Gold Girls Agencja Promocyjna Multi Fashion Agencja InPlus   Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełniło trzech oferentów: Agencja Hostess Gold Girls, Agencja Promocyjna Multin
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na wynajem 3 hostess na potrzeby udziału w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach w dniach 7-9.05.2014 r.

07 - 04 - 2014
W związku z realizacją przez Łódzką Agencje Rozwoju Regionalnego S.A. projektu pn.” Region Łódzki  - kluczowy partner gospodarczy i biznesowy  na arenie krajowej i międzynarodowej”  zwracamy się z uprzejma prośbą o składanie ofert dot. przedmiotu zamówienia jakim jest usługa wynajmu 3 hostess na czas trwania Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w dniach 7-9 maja 2014 r.   Termin składania ofert upływa w dniu  14 kwietnia o godz. 10.00.   do pobrania: zapytanie ofertowe_hostessy_Katowice
czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – promocja podczas V Europejskiego Kongresu Gospodarczego

31 - 03 - 2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi: Przeprowadzenie  promocji na rzecz ŁARR S.A. przez organizatora podczas V Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_Katowice       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa  Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.