KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Przetarg nieograniczony na „Wykonanie usług projektowania oraz wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych wraz z usługami towarzyszącymi na potrzeby działań realizowanych przez ŁARR S.A.”, nr sprawy 4/PR/RPO WŁ/2014.

18 - 07 - 2014
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie usług projektowania (wraz z przygotowaniem) oraz wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych wraz z usługami towarzyszącymi na potrzeby działań realizowanych przez ŁARR S.A.”, nr sprawy 4/PR/RPO WŁ/2014. Ogłoszenie o zamówieniu_BZP SIWZ Zal_nr_1_do_OPZ_Key Visual_LARR2013 Zal_nr_1_do_SIWZ_OPZ Zal_nr_2_do_SIWZ_FORMULARZ OFERTOWY Zal_nr_3_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 22 ust 1 Zal_nr_4_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 24 ust. 1 poprawiony Zal_nr_5_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_ art 24 ust 1 pkt 2 Zal_nr_6_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_o przyn. do grupy kap. Zal_nr_7_do_SIWZ_WYKAZ OSOB Zal_nr_8_do_SIWZ_WYKAZ USŁUG Zal_nr_9_do_SIWZ_projekt_umowy     2014-08-07 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie projektu architektonicznego stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium w dniach 6-8 października 2014 r.

16 - 07 - 2014
ZAPYTANIE OFERTOWE 3/PR/RPO WŁ/2014 - wykonanie projektu architektonicznego stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium w dniach 6-8 października 2014 r. wraz z dokładnym opisem technicznym warunków zabudowy.   W związku z realizacją przez Łódzką Agencje Rozwoju Regionalnego S.A. projektu pn.” Region Łódzki  - kluczowy partner gospodarczy i biznesowy  na arenie krajowej i międzynarodowej” zapraszamy do składania ofert dot. przedmiotu zamówienia, jakim jest wykonanie projektu architektonicznego stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium w dniach 6-8 października 2014 r. wraz z dokładnym opisem technicznym warunków zabudowy.   Termin składania ofert upływa w dniu  30 lipca o godz. 15.00.     Pliki do pobrania:   zapytanie_ofertowe_stoisko_targowe_EXPO REAL_2014_ Zal_nr_2_Key Visual_LARR2013 Zal_nr_1_planA2-05.14 Zal_nr_3_stoisko_2013     Projekt
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 1/KRYNICA/RPO WŁ/2014

10 - 07 - 2014
W ramach wyboru wykonawcy zadania „wynajmu 3 hostess na potrzeby udziału w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniach 2-4 września 2014r." w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki- kluczowy partner”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano osiem ofert.   P.W. RDC Nowak Przemysław DPM Agency Adam Dróżdż Agencja Hostess Gold Girls Agencja Promocyjna Multi Fashion Team Hostess Malwina Kraćkowska Agencja Promocji Uzupełniającej Giulietta Embassy Hostess & Event Staff Agency Agencja Hostess
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na wynajem 3 hostess na potrzeby udziału w XXIV Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniach 2-4 września 2014 r.

01 - 07 - 2014
W związku z realizacją przez Łódzką Agencje Rozwoju Regionalnego S.A. projektu pn.” Region Łódzki  - kluczowy partner gospodarczy i biznesowy  na arenie krajowej i międzynarodowej” zwracamy się z uprzejma prośbą o składanie ofert dot. przedmiotu zamówienia jakim jest usługa wynajmu 3 hostess na czas trwania XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy w dniach 2-4 września 2014 r.    Termin składania ofert upływa w dniu  8 lipca o godz. 15.00.   do pobrania:  zapytanie ofertowe_hostessy_Krynica_2014     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa  Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów”.

18 - 06 - 2014
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym jako zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów”.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej  „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.   Termin składania ofert w postępowaniu: do 25.06.2014r. do godz. 10:00.   do pobrania: Zapytanie
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.