KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/PR/RPO WŁ/2014

21 - 08 - 2014
W zawiązku z realizacją projektu „Region Łódzki- kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” uprzejmie informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę wynajmu 2 tłumaczy polsko-niemiecko-angielsko jezycznych na czas trwania targów Expo Real w Monachium w dniach 6-8 października 2014r. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 29.08.2014 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. Do realizacji zostanie przyjęta oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/PR/RPO WŁ/2014

21 - 08 - 2014
W zawiązku z realizacją projektu „Region Łódzki- kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” uprzejmie informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę wynajmu 2 hostess na czas trwania targów Expo Real w Monachium w dniach 6-8 października 2014r. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 29.08.2014 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. Do realizacji zostanie przyjęta oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym Nr 5/PR/RPO
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 3/PR/RPO WŁ/2014

01 - 08 - 2014
W ramach wyboru wykonawcy zadania „wykonanie projektu architektonicznego stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium w dniach 6-8 października 2014r.” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano dwie oferty.   Studio Design WEXPOL Jacek Lewandowski     Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełnił jeden oferent.   Wyboru firmy dokonano na podstawie
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony nr DK/01/2014

30 - 07 - 2014
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i usługę wdrożenia Zintegrowanego Systemu do Zarządzania dla Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.   Do pobrania: Ogłoszenie_o_zamówieniu_BZP SIWZ Zał_nr_1_do_SIWZ_OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMÓWIENIA Zał_nr_2_do_SIWZ_FORMULARZ_OFERTOWY Zał_nr_3_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 22 ust 1 Zał_nr_4_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 24 ust. 1 Zał_nr_5_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_ art 24 ust 1 pkt 2 Zał_nr_6_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_o przyn. do grupy kap. Zał_nr_7_do_SIWZ_ WYKAZ OSÓB Zał_nr_8_do_SIWZ_ WYKAZ_USŁUG Zał_nr_9_do_SIWZ_ISTOTNE_POSTANOWIENIA_UMOWY Zał_nr_10_do_SIWZ_Arkusz_Funkcjonalności_Systemu Zał_nr_11_do_SIWZ_SZCZEGÓŁOWA_KALKULACJA_CENOWA   2014-08-01: Modyfikacja_SIWZ Zał_10_do_SIWZ_Arkusz_Funkcjonalności_Systemu_po_modyfikacji   2014-08-06: 1_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2_Odpowiedzi na pytania 3_Modyfikacja_SIWZ_2 4_Zał_nr_9_do_SIWZ_ISTOTNE_POSTANOWIENIA_UMOWY_po_modyfikacji 5_Zał_nr_10_do_SIWZ_ARKUSZ_FUNKCJONALNOŚCI_SYSTEMU_po_modyfikacji_2 6_Zał_nr_11_do_SIWZ_SZCZEGÓŁOWA_KALKULACJA_CENOWA_po_modyfikacji Zał_10_do_SIWZ_Arkusz_Funkcjonalności_Systemu_po_modyfikacji_2 Zał_nr_11_do_SIWZ_SZCZEGÓŁOWA_KALKULACJA_CENOWA_po_modyfikacji   2014-09-03: Przedłużenie terminu związania ofertą Oświadczenie do przedłużenia terminu zwiazania ofertą   2014-09-11: Zawiadomienie o wykluczeniu, odrzuceniu i unieważnieniu postepowania   2014-09-22: Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wykluczenia wykonawców, o unieważnieniu czynności odrzucenia ofert, o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o powtórzeniu czynności badania ofert oraz o czynności ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.   2014-10-08: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Promocja Regionu Łódzkiego poprzez udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy

24 - 07 - 2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Promocja Regionu Łódzkiego poprzez udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy (2-4 września 2014)     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_Krynica       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa  Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.