KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Zapytanie ofertowe nr 1/ŁIP/RPO WŁ/2014

20 - 10 - 2014
W zawiązku z realizacją projektu „Łódzki Inkubator Przedsiębiorczości” informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę sprzedaży kompletu mebli składających się na wyposażenie pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej. Wszystkie meble objęte minimum 24 miesięczną gwarancją. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 27.10.2014 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. Do realizacji zostanie przyjęta oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym Nr 1/ŁIP/RPO WŁ/2014.   Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony 7/PR/RPO WŁ/2014

03 - 09 - 2014
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na „Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6 - 8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków zabudowy”. Nr sprawy: 7/PR/RPO WŁ/2014.     Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SIWZ- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do SIWZ- Wykaz głównych usług Załącznik nr 4 do SIWZ- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 5 do SIWZ- Oświadczenie o informacjach stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Załącznik nr 6 do SIWZ- Zobowiązanie
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 6/PR/RPO WŁ/2014

29 - 08 - 2014
W ramach wyboru wykonawcy zadania „wynajmu 2 tłumaczy polsko-niemiecko-angielsko języcznych na czas trwania targów Expo Real w Monachium w dniach 6-8 października 2014 r. " w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki- kluczowy partner”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano dwie oferty.   Lidiex Sp. z o.o. Eureka, Karolina Sacha –    Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełniło  2 oferentów: Lidex Sp. z o.o., Eureka, Karolina Sacha. Wyboru
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 5/PR/RPO WŁ/2014

29 - 08 - 2014
W ramach wyboru wykonawcy zadania „wynajmu 2 hostess na czas trwania targów Expo Real w Monachium w dniach 6-8 października 2014 r. " w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki- kluczowy partner”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano trzy oferty.   4mat Agencja Promocyjno-Reklamowa Anna Czmielewska Gold Group Joanna Pudłowska Agencja Hostess InPlus   Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełniło  2 oferentów: 4mat Agencja Promocyjno-Reklamowa Anna Czmielewska,
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 1/FR/RPOWŁ/2014

27 - 08 - 2014
W ramach wyboru wykonawcy zadania „organizacja przelotu dla uczestników misji do Paryża  w związku z udziałem w  branżowych targach spożywczych „SIAL PARIS” w dniach 19.10-23.10.2014r. w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji zagranicznych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano cztery oferty.   Delta Tour Centrum podróży BILLOT Łódź Impuls S.C. operator serwisu
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.