KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Zapytanie ofertowe nr 2/02/2018 (X.2.1) z dnia 26.02.2018

26 - 02 - 2018
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego, który wykorzystany zostanie w ramach projektu „Bon – apetyt na rozwój!” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników”.   Do pobrania: zapytanie_2_02_2018_X_2_1 załączniki_zapytanie_2_02_2018_X_2_1     2018-03-09 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
czytaj więcej

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/02/2008 (X.2.1)

22 - 02 - 2018
Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego, który wykorzystany zostanie w ramach realizacji projektu „Bon – apetyt na rozwój!” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, o numerze 1/02/2018 (X.2.1.) z dnia 15 lutego 2018r.   Powodem unieważnienia postępowania jest to, że Zamawiający przed terminem  upływu składania ofert stwierdził, iż dokonał błędnego opisu przedmiotu zamówienia w pozycji dot. wymiarów: wysokość, szerokość, głębokość, masa. Ponadto nie ujęto zapisu dot. konieczności przedłożenia specyfikacji technicznej proponowanego sprzętu komputerowego
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2018 (X.2.1) z dnia 15.02.2018

15 - 02 - 2018
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego, który wykorzystany zostanie w ramach projektu „Bon – apetyt na rozwój!” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników”.   Do pobrania: zapytanie_1_02_2018_X_2_1 załączniki_zapytanie_1_02_2018_X_2_1  
czytaj więcej

Przetarg na utrzymanie czystości obiektów Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

22 - 01 - 2018
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach należących do ŁARR S.A.     Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ zal_nr1 - formularz ofertowy zal_nr2 - Wzór umowy zal_nr3 -opis przedmiotu zamówienia zal_nr4- grupa kapitałowa zal_nr5- wykluczenie zal_nr6- warunki udziału zal_nr7 - wykaz usług   2018-01-31 Informacja z publicznej sesji otwarcia ofert   2018-03-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
czytaj więcej

Przetarg na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia budynku Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi przy ul. Narutowicza 34.

18 - 01 - 2018
  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia budynku Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi przy ul. Narutowicza 34". Numer postępowania 1/DA/2018.     Do pobrania:   Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ zal_nr1 - formularz ofertowy- ochrona zal_nr2 - wzór umowy zal_nr3 - Opis przedmiotu zamówienia zal_nr4- grupa kapitałowa - ochrona zal_nr5- wykluczeniezal_nr7 - wykaz usług zal_nr6- warunki udziału zal_nr7 - wykaz usług       18.01.2018 r.   Modyfikacja SIWZ zal_nr5- wykluczenie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia      19.01.2018 r.    odpowiedzi na pytania       25.01.2018 r.    Informacja z publicznej sesji otwarcia ofert       08.02.2018 r.  Informacja o wynikach postępowania
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.