KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na I konkurs w 2013 r. w ramach Działania 8.1 PO IG

06 - 03 - 2013
Uprzejmie informujemy,  że nabór wniosków na I konkurs w 2013 r. do Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 1 marca br. W ramach Działania wpłynęło 768 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  337 462 495.30 PLN..
czytaj więcej

Szkolenie z zakresu zasad ubiegania sie o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 POIG – 18.02.2013r.

08 - 02 - 2013
  Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania   8.1 Wspieranie działalności  w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   Termin: 18 lutego 2013 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź    Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia: - jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.1 POIG, - jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie, - zasady i wysokość dofinansowania, - na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, - organizacja oceny projektów, - kryteria oceny
czytaj więcej

Działanie 8.1 POIG – zamknięcie naboru wniosków – III konkurs w 2012 r.

17 - 12 - 2012
Uprzejmie informujemy,  że nabór wniosków na III konkurs w 2012 r. do Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 14 grudnia br. W ramach Działania wpłynęło 1 221 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  535 200 946, 36 zł..
czytaj więcej

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na III konkurs w ramach Działania 8.2 PO IG

12 - 11 - 2012
Uprzejmie informujemy,  że nabór wniosków do Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 9 listopada br. W ramach Działania wpłynęło 1 095 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  540 473 367, 89 PLN..
czytaj więcej

Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach działania 5.4.1 PO IG w 2012 roku

06 - 11 - 2012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (nr 5.4.1/1.07/2012 i nr 5.4.1/1.08/2012) w ramach naboru wniosków do poddziałania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna w roku 2012     http://poig.parp.gov.pl/index/more/29445
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.