KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na II konkurs w 2013 r. w ramach Działania 8.1 PO IG

24 - 05 - 2013
Uprzejmie informujemy,  że nabór wniosków na II konkurs w 2013 r. do Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, został zamknięty z dniem 17 maja 2013 r. W ramach Działania wpłynęło 871 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  403 997 646,52 PLN. 
czytaj więcej

Zamknięcie naboru wniosków na I konkurs w 2013 r. w ramach Działania 8.2

08 - 05 - 2013
Uprzejmie informujemy,  że nabór wniosków na I konkurs w 2013 r. do Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B ” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, został zamknięty z dniem 6 maja 2013 r. W ramach Działania wpłynęło 1029 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  688 961 466,66 PLN..
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 POIG – 29.04.2013r.

19 - 04 - 2013
    Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają  na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania   8.1 Wspieranie działalności  w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   Termin: 29 kwietnia 2013 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź    Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia: - jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.1 POIG, - jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie, - zasady i wysokość dofinansowania, - na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, - organizacja oceny projektów, -
czytaj więcej

Działanie 8.1 PO IG – ogłoszenie II konkursu projektów w 2013 r.

19 - 04 - 2013
Informujemy, iż w dniu 18 kwietnia 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 8.1 PO IG. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 6 maja 2013 r. i potrwa do dnia 17 maja 2013 r Jednocześnie informujemy, ze nastąpiły zmiany w dokumentacji konkursowej związane są z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 412), jak również wynikają z
czytaj więcej

Działanie 8.2 PO IG – ogłoszenie I konkursu projektów w 2013 r.

08 - 04 - 2013
Informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 8.2 PO IG. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 18 kwietnia 2013 r. i potrwa do dnia 6 maja 2013 r.   Jednocześnie informujemy, że nastąpiły zmiany w dokumentacji konkursowej, które związane są z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 412), jak również wynikają
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.