KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Działanie 6.1 PO IG – ogłoszenie konkursu w 2013 r.

01 - 07 - 2013
Informujemy, że ogłoszony został konkurs z Działania 6.1 „Paszport do eksportu” PO IG w 2013 r. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach bieżącego konkursu rozpocznie się w dniu 15 lipca i potrwa do dnia 31 lipca br. do godziny 16:30. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej w roku 2013 wynosi  97 500 000,00 PLN.   Link: http://poig.parp.gov.pl/index/more/33808
czytaj więcej

IV ustawa deregulacyjna – konsultacje z przedsiębiorcami

28 - 06 - 2013
Szanowny Przedsiębiorco! Jeśli chciał(a)by Pan(i) mieć wpływ na warunki prowadzenia własnej firmy proszę wziąć udział w TEŚCIE MSP. Test MSP to możliwość przekazania własnej opinii na temat planowanej ustawy lub innej regulacji dotyczącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Test MSP to nowatorskie podejście pozwalające na tworzenie prawa sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej. Test MSP to gwarancja tego, że Pana(i) odpowiedzi będą miały wpływ na ostateczny kształt proponowanych rozwiązań prawnych. Pierwszą zmianą prawną, do której może Pan(i) się odnieść już
czytaj więcej

Działanie 8.1 PO IG – ogłoszenie III konkursu w 2013 r.

25 - 06 - 2013
Informujemy, że ogłoszony został III konkurs z Działania 8.1 PO IG w 2013 r (link). Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach bieżącego konkursu rozpocznie się w dniu 8 lipca i potrwa do dnia 19 lipca br. Budżet środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 49 mln PLN.   W bieżącym konkursie nie wprowadzono zmian w sposobie aplikowania i zasadach oceny projektów. Nowością w zasadach organizacji konkursu jest reguła tworzenia listy projektów oczekujących spośród projektów, które w wyniku oceny merytorycznej fakultatywnej uzyskają minimum 60 punktów, jednak nie otrzymają wsparcia ze względu na wyczerpanie budżetu konkursu..
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 POIG – 21.06.2013r.

14 - 06 - 2013
  Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania   8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   Termin: 21 czerwca 2013 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź    Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia: - jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.2 POIG, - jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie, - zasady i wysokość dofinansowania, - na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, - organizacja oceny projektów, - kryteria oceny wniosków, formalne,
czytaj więcej

Działanie 8.2 PO IG – ogłoszenie II konkursu w 2013 r.

04 - 06 - 2013
Informujemy, iż w dniu 3 czerwca 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 8.2 PO IG. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 17 czerwca 2013 r. i potrwa do dnia 28 czerwca 2013 r. Przewidziana pula środków finansowych na konkurs to 300 000 000,00 PLN.   Szczegółowe informacje: http://poig.parp.gov.pl/index/index/747
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.